Grunt na Medal 2023 – jubileuszowa edycja konkursu – uaktualnienie

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, rozpoczyna dziesiątą jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2023.Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Grunt na Medal 2023 - jubileuszowa edycja konkursu - uaktualnienie

 

Nagrodą w konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym. Do udziału w konkursie zapraszamy starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony i upływa 14 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Wybór lokalizacji pod inwestycję to jeden z kluczowych elementów procesu decyzyjnego. Promocja najlepszych terenów zwiększa szansę, że to właśnie w Polsce ulokowane zostaną kolejne strategiczne projekty.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i jego załącznikami.

X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL – ogłoszenie

Regulamin konkursu

Zał.1 – paramerty terenu

Zał.2 – klauzula informacyjna

Zał.3 – formularz zgłoszeniowy

Zał.4 – EN formatka opisu oferty wzór

Zał.4 – PL formatka opisu oferty wzór

Zał.5A – prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B – przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6 – lista kontaktowa

Zał.7 – zasady prezentacji oferty gminy

Zał.8 – arkusz oceny terenu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy