Czasowa zmiana adresu siedziby Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” informuje, iż w związku z kompleksową termomodernizacją budynku, gdzie mieściła się dotychczasowa siedziba  LGD „Górna Prosna”, nastąpiła konieczność przeniesienia biura LGD w inne miejsce. Siedziba zostaje przeniesiona na okres 5 miesięcy tj. od 03.04.2023 do 31.08.2023 r. do Radłowa pod adresem ul. Oleska 5, 46-331 Radłów. Kontakt pod numerem telefonu 663 901 616  oraz 34 354 53 02. 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy