Ogrom unijnych pieniędzy

Subregion Północy chce poprawić jakość życia dzięki unijnym pieniądzom. Trwają spotkania marszałka i przedstawicieli UMWO z samorządowcami, przedstawicielami instytucji oraz biznesu na temat podziału pieniędzy z nowej perspektywy unijnej.

Niemal 49,5 mln euro przeznaczono dla Subregionu Północnego, w tym w ramach EFRR ponad 39 mln euro, a 10,1 mln euro w ramach EFES+. Działania EFRR dedykowane subregionowi to m.in.: poprawa efektywności energetycznej, instrumenty finansowe w obszarze środowiska (efektywność energetyczna, OZE), zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, gospodarka wodno-ściekowa, odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym, ochrona różnorodności biologicznej, niska emisja i mobilność mieszkańców, dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki. Natomiast działania EFS+ dedykowane to: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, edukacja włączająca, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży, usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.

Na działania związane z edukacją przedszkolną zostanie przeznaczonych ponad 1,8 mln euro. Dzięki temu będzie możliwe tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie ich oferty. Na kształcenie ogólne zostanie przekazane 1,67 mln euro, a to oznacza wsparcie uczniów i nauczycieli, podnoszące jakość edukacji wsparcie psychologiczo-pedagogiczne uczniów, dojazdy do szkół dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wyjaśnijmy, że strukturę Subregionu Północnego tworzą samorządy powiatów kluczborskiego i oleskiego. Jak zaznacza Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka, już wiadomo na co gminy i subregion chcą przeznaczyć unijne pieniądze. Część projektów będzie realizowanych wspólnie. – Podział pieniędzy jest już znany. Jesteśmy po grudniowym spotkaniu. Trwają prace nad strategią. Chcemy zrealizować wspólny projekt CWD, związany z kulturą i turystyką. To, co dotyczy podziału środków, musi polegać na kompromisie wszystkich samorządów. Chciałbym uregulować sprawy związane z energetyką, termomodernizacją, przeprowadzić remont naszego domu kultury. Przy ulicy Ligonia chcemy stworzyć centrum usług społecznych – mówi Jarosław Kielar.

Starosta kluczborski Mirosław Birecki chce się skupić się na projektach związanych z efektywnością energetyczną. – Wszyscy odczuwamy znaczący wzrost cen energii. Skupiamy się na tym, żeby poprzez nasze inwestycje generować oszczędności. To jest dla nasz najważniejszy cel i priorytet – mówi starosta.

Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński zauważa, że samorządy są w sytuacji przejściowej. Z jednej strony została zakończona jedna perspektywa unijna, a kolejna się zaczyna. – Jeszcze są rozliczane niektóre inwestycje z zakończonej perspektywy. Teraz czekamy na decyzje związane z nową perspektywą. Jesteśmy przygotowani na ich wydawanie. Chcemy zrobić centrum czytelnictwa i nauki języków. Pod tą nazwą kryje się również nowoczesna biblioteka. Mamy budynek po energetyce cieplnej, gdzie to centrum mogłoby mieć swoją siedzibę. Mamy rozpisany przetarg, wybraną firmę, która będzie opracowywała projekt – mówi burmistrz Praszki.

Olesno stawia na ponadgminne ścieżki rowerowe. Jak zaznacza burmistrz Sylwester Lewicki, północna część województwa opolskiego obfituje w zabytki, która znajdują się w niewielkich odległościach. – Ten potencjał turystyczny trzeba wykorzystać. Pracujemy w ramach partnerstwa w ramach subregionów. Zaproponowałem projekt, który naprawdę nas połączy. Połączenie trzech powiatów ścieżkami rowerowymi wpisuje się w to, co robi samorząd województwa opolskiego w programie „Opolskie na rowery” czy cyklotrasy. Mamy 33 obiekty zabytkowe, mogą być one połączone ścieżkami rowerowymi. Ten pomysł zadowoli wszystkich, a podniesie poziom turystyki rowerowej – podkreśla Sylwester Lewicki.

O tym, że przed przedstawicielami subregionów jest pisanie dobrych dokumentów i strategii subregionalnej, mówi marszałek Andrzej Buła. Zapowiada, że ten etap powinien zostać zakończony do wakacji. – Ogólne założenia wydatkowania 50 milionów euro są podobne, jak we wszystkich pozostałych subregionach. W przypadku subregionu północnego akcent położony jest na strategie niskoemisyjne, to oznacza 17 milionów euro na ten cel. Każdy z subregionów tworzy sobie politykę zarządzania tymi pieniędzmi. Z tych inwestycji muszą być zadowoleni mieszkańcy. Można skorzystać z pieniędzy europejskich, aby np. stworzyć projekt niekonkurencyjny. związany np. z edukacją. W najbliższych miesiącach właśnie takie projekty będziemy pisać – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy