Na wsiach stawiają na rekreację

Skatepark, rowerowe miasteczko ruchu drogowego, pumptrack, place zabaw i miejsca odpoczynku powstaną dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przekazanym gminom i stowarzyszeniom przez urząd marszałkowski województwa opolskiego.

Sześć umów na łączną kwotę dofinansowania 1 099 722 zł  przekazano 2 lutego gminom i stowarzyszeniom działającym na wsiach. Całkowita wartość tych sześciu projektów to niemal 1,19 mln zł. Wszystko po to, aby uatrakcyjnić spędzanie czasu wolnego mieszkańcom obszarów wiejskich.

Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego, podpisał umowy na dofinansowanie ze stowarzyszeniami: Miłośników Otmic, Odnowy Wsi Piotrówka, Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowic, oraz gminami Gogolin i Walce. Wszystkie ona działają na terenie LGD Góra Świętej Anny.

Budowę skateparku zaplanowano w Otmicach. Działające tam stowarzyszenie otrzymało 200 tysięcy złotych pomocy. Marianna Gordzielik, sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Otmic, chce poszerzać ofertę sportową w jej miejscowości. – Do tej pory udało nam się stworzyć miejsca rekreacji, uporządkować naszą miejscowość. Po kilku inwestycjach chcemy zaoferować coś dla młodzieży. To jest nowy pomysł, który związany jest z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi – mówi Marianna Gordzielik. Artur Kijowski, wiceprezes stowarzyszenia z Niezdrowic cieszy się, że z otrzymanych pieniędzy zostanie wybudowana przy boisku wiata. – Altana będzie się znajdować obok naszego boiska. Chcemy również doposażyć szatnię i ustawić tablice edukacyjne związane z naszymi lasami – mówi.

O tym, że w Piotrówce powstanie profesjonalne miasteczko ruchu rowerowego mówi Barbara Styś ze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Piotrówka. – Na ten cel otrzymaliśmy 200 tysięcy złotych. Zamarzyło nam się miejsce, gdzie najmłodsi będą spędzać czas. Od dawna chcieliśmy mieć miejsce, które będzie związane z edukacją i bezpieczeństwem. Do placu prowadzić będzie ścieżka edukacyjna. Tutaj dzieci będą zdawać egzaminy na kartę rowerową – mówi Barbara Styś.

Gmina Walce otrzymała pieniądze na zrealizowanie dwóch swoich projektów. Łącznie otrzyma 400 tysięcy złotych na wykonanie profesjonalnego terenu odpoczynku, gdzie znajdą się ścieżki spacerowe, urządzenia dla najmłodszych oraz zestaw do street workoutu oraz w Rozkochowie oprócz placu zabaw z zewnętrzną siłownią, sensorycznym placem zabaw i wiatą, zostanie przygotowane palenisko do organizacji ogniska. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala stawia na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Górażdżach. Na terenach dawnego wyrobiska powstanie pumptrack wraz z ławkami, stojakami na rowery. Wykonana zostanie łąka kwietna czy domki dla owadów. – To jest pomysł naszych mieszkańców. Podążam za ich pomysłami. Zamarzyliśmy sobie, żeby wykorzystać tereny zakładów powapienniczych. Obok tego planowanego pumtracku nadal istnieją dawne piece. To miejsce będzie się wspaniale komponować z naszym otoczeniem. Cieszę się, że to waśnie młodzież przyszła do mnie z tym pomysłem. To jest nowa jakość życia. Od wielu lat rewitalizujemy nasze miejscowości. Stawiamy na odpoczynek i aktywność – mówi Joachim Wojtala.

Antoni Konopka zaznacza, że w przygotowanie projektów włączają się całe sołectwa wraz ze stowarzyszeniami. – Można powiedzieć, że poradziliśmy sobie w dużej części z problemami związanymi z infrastrukturą, a dziś stawiamy na przygotowanie terenów, gdzie będzie można odpocząć. Te umowy, które podpisaliśmy, wpływają na atrakcyjność naszych miejscowości. Nasze wsie stają się miejscami, gdzie się wspaniale odpoczywa  – mówi. Marcin Oszańca, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich zapowiada, że rok 2023 będzie obfitował w projekty związane z wsią. –  Samorząd województwa przeznaczy kolejne pieniądze dla wsi. Czeka nas bardzo dużo konkursów na realizację tzw. projektów miękkich. Będziemy wspierać młodzież, koła gospodyń wiejskich, wsie tematyczne. Chcemy zaangażować w te nasze propozycje jak najwięcej osób – dodaje.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy