Radni województwa spotkali się po raz 50.

Pierwsza w tym roku sesja sejmiku województwa opolskiego rozpoczęła się od jednogłośnego przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu. Była też szczegółowa informacja o programie „Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027”.

25 lat temu zjednoczyli się w obronie województwa

Marszałek województwa Andrzej Buła w imieniu zarządu województwa zaapelował o uczczenie „walki o niepodległość regionu sprzed 25 lat”.  – To była wyjątkowa determinacja mieszkańców, bo 6 stycznia 1998 roku zebrał się Klub Parlamentarny AWS z udziałem premiera Jerzego Buzka, gdzie zwyciężyła koncepcja 12 regionów, a już 10 stycznia ukonstytuował się Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny. 6 lutego marszałkowi sejmu wręczono pierwsze 50 tysięcy podpisów mieszkańców w proteście przeciwko likwidacji województwa, 2 kwietnia odbyła się wielka manifestacja Opolan w Warszawie, a kulminacją wszystkich działań było połączenie się mieszkańców w wielkim „Łańcuchu nadziei” wzdłuż trasy E40 na długości całego województwa  w dniu 7 czerwca. Dziś jest okazja do złożenia wielkich podziękowań wszystkim, którzy wtedy byli tak połączeni w działaniu – mówił marszałek na sesji.  – A przez te 25 lat zdaliśmy egzamin z samorządności, pokazaliśmy, że samorząd województwa jest zawsze partnerem dla samorządów, dla wszystkich mieszkańców – dodawał Andrzej Buła.

Jak przypomnieli autorzy rezolucji, 25 lat temu cała Polska zobaczyła, że mieszkańcy województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie i z sukcesem walczyć o dobro swojego regionu. Sejmik Województwa Opolskiego wyraża podziękowania i wyrazy uznania  wszystkim, którzy 25 lat temu zjednoczyli się w obronie tożsamości wielokulturowego regionu i głośno manifestowali chęć zachowania województwa opolskiego na mapie administracyjnej kraju – czy to biorąc udział w działaniach Opolskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, czy w zainicjowanej przez ówczesną redakcję Nowej Trybuny Opolskiej akcji „Brońmy swego Opolskiego”, czy wreszcie, stając od granicy do granicy  województwa, silnie połączeni w „Łańcuchu nadziei” – napisali autorzy. Sejmik zwrócił się też do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia jubileuszu 25-lecia samorządności województwa. „To doskonała okazja do upamiętnienia wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy województwa opolskiego mogą się dziś cieszyć z życia w swoim regionie” – napisano.

Rezolucja został przyjęta na sesji jednogłośnie. Dziękując za jej przyjęcie marszałek poinformował, że w tym roku wiele działań, przygotowanych przez samorząd województwa, będzie się działo pod hasłem upamiętnienia 25-lecia obrony samodzielności regionu. To zarówno możliwości dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych w konkursach ofert, to tegoroczne Święto Województwa w Mosznej 11 czerwca czy wreszcie koncert „Schody do wolności” w opolskim amfiteatrze w dniu 22 czerwca.

Więcej decyzji w subregionach

Jedną z informacji, zaprezentowanych radnym podczas sesji, była informacja o podziale pomiędzy subregiony pieniędzy na wybrane działania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Jak mówił marszałek Andrzej Buła,  subregiony w tej perspektywie będą jeszcze w większym stopniu niż do tej pory zarządzać funduszami europejskimi, bo to się bardzo dobrze sprawdziło. – Subregiony będą decydować o podziale większych kwot niż dotychczas – wcześniej było to 14% naszego programu regionalnego, teraz będzie to już 27% całej kwoty – informował marszałek. To oznacza, że będzie to kwota niemal 262 milionów euro. Po raz pierwszy subregiony będą mogły decydować o  podziale części pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie, kierowane bezpośrednio do mieszkańców – na ten cel w subregionach będzie 56,6 miliona euro. O jakich działaniach będą decydować subregiony? Jak wymieniała dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO Karina Bedrunka,  w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie to min. efektywność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom, gospodarka wodno-ściekowa, bioróżnorodność, niska emisja i mobilność, dziedzictwo kulturowe oraz kultura i turystyka. W przypadku projektów miękkich będą to pieniądze na edukację przedszkolną i edukację ogólną, edukację włączającą, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, profilaktykę zachowań społecznych dzieci i młodzieży, usługi zdrowotne dla osób starszych i społeczne dla osób niesamodzielnych oraz opiekę długoterminową.

Marszałek informował, że już 17 lutego rozpoczną się spotkania w każdym z subregionów, podczas których będzie mowa o szczegółach tych działań. – Najpierw, 10 lutego, po raz pierwszy spotka się Komitet Monitorujący,  a zaraz po nim spotkania w subregionach i kolejnymi grupami interesariuszy. Pierwsze nabory planujemy na marzec – dodawał Andrzej Buła.

vr

Rezolucja podjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 31.01

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – prezentacja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy