Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Po wielu latach starań przyszedł czas na rozbudowę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na tyłach głównego budynku WBP przy ul. Piastowskiej 18 zostanie dobudowana część, w której znajdą się nowoczesne przestrzenie m.in. wypożyczalni, sali spotkań, pomieszczeń specjalistycznych czytelni.

Bardzo dobre warunki do przechowywania i udostępniania znajdą oprócz zbiorów naukowych, zbiory specjalne: pocztówki, fotografie, dokumenty życia społecznego. Powstaną przestrzenie, które sprzyjać będą spędzaniu wolnego czasu oraz korzystaniu z możliwości, jakie daje Wojewódzka Biblioteka Publiczna wraz z jej księgozbiorem.

Marszałek Andrzej Buła mówi, że ten projekt długo czekał na możliwość realizacji i dofinansowanie. – Udało nam się w tym roku złożyć skuteczną aplikację o środki i bardzo się z tego cieszymy, bo bez wygodnej siedziby i dobrej lokalizacji trudno o dobra jakość usług – podkreśla marszałek. Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca potwierdza, że od lat troską zarządu było to, jak biblioteka pomieści wciąż rozrastające się zbiory. – Projekt rozbudowy mieliśmy od kilku lat, w ubiegłym roku go zaktualizowaliśmy i dzięki tej konsekwencji dziś możemy go rozpoczynać – dodaje.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu od ponad 75 lat pełni funkcję centralnej biblioteki publicznej naszego regionu. Zadania, takie jak zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego, organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej, realizowane są między innymi poprzez konsekwentnie powiększane zbiory biblioteki,  liczące dziś prawie 400 tys. jednostek. Koniecznością ostatnich lat stało się powiększenie oraz zmodernizowanie magazynów, w których przechowywane są książki. Ostatnią, dużą zmianę przestrzenie te przeszły 25 lat temu, w czasie remontu po zniszczeniach powodziowych.

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusz Chrobak informuje, że rozpoczynająca się inwestycja pozwoli na znaczne powiększenie przestrzeni magazynowej, która będzie zajmowała dwa poziomy nowej, dobudowanej części biblioteki. – Magazyny zostaną wyposażone w nowoczesne regały pozwalające na zwarte przechowywanie zbiorów, co pozwoli na pełne wykorzystanie ich przestrzeni. Z nowym miejscem przechowania zbiorów integralnie związane będą nowoczesne przestrzenie ich udostępniania. Powstanie wielkopowierzchniowa wypożyczalnia, z wolnym dostępem do zbiorów, dzięki czemu czytelnicy zyskają możliwość samodzielnego doboru literatury, co ułatwi dostęp do książek w różnych formatach – wymienia dyrektor.

Wartość tej inwestycji to około 18 milionów złotych, z tego 90% dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy