Marszałkowie po raz ostatni w Opolskiem

W środę 27 czerwca, w kompleksie pałacowo-parkowym w Sulisławiu koło Grodkowa, marszałkowie województw spotkali się na Konwencie Marszałków – po raz ostatni w województwie opolskim. Dyskutują z zaproszonymi gośćmi o sprawach najistotniejszych dla regionów.

Gośćmi pierwszej części Konwentu są Christopher Todd z Komisji Europejskiej,  dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej i minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.  Rozmowy dotyczą przede wszystkim budżetu unijnego po 2020 roku, zwłaszcza w kontekście pieniędzy dla regionów Polski.

Christopher Todd mówił  o propozycjach komisji, które mogą być interesujące dla marszałków i polskich województw.  – Po roku 2020 będą nowe, w porównaniu z tym okresem, tematy, czyli polityczne cele polityki spójności. Te cele są bardzo szeroko zakrojone, co daje duże możliwości regionom – mówił. – Chcemy skupić się na pierwszym celu polityki, czyli innowacjach, badaniach i rozwoju.  Drugim ważnym celem jest zrównoważony rozwój w długie perspektywie. Nowością będzie zrównoważony rozwój obszarów miejskich – to odrębny cel, na który chcemy przeznaczyć 6% ERRR. Szeroko zdefiniowanym celem jest Europa bliższa obywatelom – obejmuje on dziedzictwo kulturalne, bezpieczeństwo, wszystkie instrumenty wynikające z lokalnych strategii rozwoju – wyliczał Christopher Todd.

Christopher Todd:

Todd wyrażał nadzieję, że dzięki propozycjom Komisji Europejskiej uda się rozpocząć negocjacje wcześniej, by wdrażanie rozpocząć już 1 stycznia 2021. – Będzie to wdrażanie bardziej uproszczone, będzie większa elastyczność w programowaniu, czyli możliwość przenoszenia budżetów między priorytetami bez mozolnego procesu zmian dokumentacji, jak to jest w tej chwili – mówił Chrsitopher Todd.

I zapowiadał, że na początku przyszłego roku będzie specjalny dokument, przygotowany przez Komisję Europejską dla krajów członkowskich, ze szczegółową analizą celów polityki spójności, z omówieniem priorytetów.

Jerzy Kwieciński:

W programie tego posiedzenia także m.in. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – wstępne analizy, możliwe kierunki zmian, 15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oczekiwane kierunki zmian,  program walki ze smogiem – realizacja rządowego programu  „Czyste Powietrze”, wsparcie przedsiębiorczości regionalnej w Polsce i ekspansji polskich przedsiębiorców za granicą.

Andrzej Buła:

To już ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw na Opolszczyźnie – dlatego na zakończenie obrad  marszałek Andrzej Buła przekaże przewodnictwo marszałkowi województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje o tym posiedzeniu – na stronie konwent.opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy