Dla lepszej profilaktyki

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży to zadanie, które w ciągu ponad dwóch lat będzie realizować Towarzystwo Edukacji Otwartej. Stowarzyszenie otrzyma na ten cel z budżetu województwa ponad 282 tysiące złotych. Właśnie podpisano umowę dotacyjną.

– Dzięki tej umowie obejmiemy takim innowacyjnym programem tutoringu szkolnego 10 szkół na terenie naszego województwa. Przeszkolimy 180 nauczycieli, aby objąć pomocą psychologiczną ponad 1200 uczniów. To ważne, abyśmy w tych trudnych czasach otaczali opieką psychologiczną nie tylko nauczycieli, nie tylko dzieci, ale i rodziców. Ten program to zapewnia  – mówi wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura.

Towarzystwo Edukacji Otwartej wygrało konkurs ogłoszony przez zarząd województwa  dotyczący profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. Swój program będzie realizować do 2024 roku, a będzie to wdrażanie w szkołach ponadpodstawowych  programu profilaktycznego „Tutoring Szkolny – program  pedagogiki dialogu”.

– Już od jutra rozpoczynamy projekt, który potrwa 25 miesięcy. W każdej z dziesięciu szkół ponadpodstawowych przeprowadzimy wdrożenie tego rekomendowanego programu profilaktycznego, który ma atest jakości, ma też potwierdzoną naukową skuteczność w zakresie troski o zdrowie psychiczne i profilaktykę uzależnień, a tym samym ryzykownych zachowań u młodzieży – wyjaśnia Piotr Nita z Towarzystwa Edukacji Otwartej.

W pierwszym semestrze przewidziano szkolenia dla  nauczycieli, po których nastąpi już etap praktyczny, czyli nauczyciele staną się tzw. tutorami i będą już pracować z uczniami. W tym czasie będą mogli liczyć na opiekę merytoryczną superwizorów. Wdrożenie programu będzie obejmowało również spotkania dla rodziców z prezentacją specjalnie nagranych filmów. Opieką tutorów objętych zostanie minimum 1200 uczniów w naszym regionie.

A jakie mają być efekty projektu?

Nauczyciele zostaną wyposażeni w umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na co dzień pomagać dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach, ale też przygotowywać ich do tego, by potrafili pomóc sobie też sami. To pozwoli na zmniejszenie trudności psychologiczno-psychiatrycznych wśród młodzieży, przeciwdziałanie próbom podejmowania zachowań ryzykownych przez młodzież, poprawę atmosfery w szkole i większe poczucie bezpieczeństwa i zaufania. To także wsparcie rozwoju samodzielności i odpowiedzialności życiowej u uczniów oraz przejęcie przez nich większej odpowiedzialności za proces własnego rozwoju i uczenia się.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy