Dzieci pojadą nowym busem

W marcu w Sowczycach w powiecie oleskim otwarto po reorganizacji dom dziecka oraz oddano do użytku mieszkanie chronione dla osób  usamodzielniających się. Teraz dzieci z tej placówki mają też nowego busa, który pozwoli im łatwiej się przemieszczać.

Wszystkie te inwestycje i zakupy zostały zrealizowane w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

Do czasu tych inwestycji  budynek, w którym jedno skrzydło od kilku lat było nieużytkowane, był domem dla 25 wychowanków. Teraz stworzono przyjazne warunki mieszkaniowe i bytowe dla 14 dzieci. Na piętrze wydzielona została strefa mieszkalna dla wychowanków, wydzielona została strefa bytowa z kuchnią i zapleczem kuchennym oraz dwoma pomieszczeniami na potrzeby administracyjne. Dodatkowo zaadaptowane i wyposażone zostały pomieszczenia na cele terapeutyczne i edukacyjne. Zakupiono niezbędny sprzęt AGD oraz wyposażenie w części mieszkalnej i bytowej.

Placówka w Sowczycach jest zasobach powiatu oleskiego, dlatego też  powiat oleski wniósł wkład własny do tych inwestycji, część kosztów zaś stanowiło dofinansowanie unijne.

Dziś marszałek Andrzej Buła wraz ze starostą oleskim Rolandem Fabiankiem przekazali dzieciom i szefowej placówki, pani Elżbiecie Polak, busa  Renault Trafic przystosowanego do przewozu 9 osób. – Coraz mniej jest transportu publicznego, więc wierzę, że to będzie duża pomoc i ułatwienie  wyjazdów dzieci z placówki  na równego rodzaju wydarzenia kulturalne i edukacyjne, wyjazdy do lekarza lub na inne konsultacje – mówi marszałek. Starosta Fabianek potwierdza, że Sowczyce są dość oddalone od dużych środków, a stan starego samochodu, jaki posiadał dom dziecka, pozostawiał już wiele do życzenia. – A dzieci do szkoły czy lekarza trzeba dowieźć, a do Olesna może nie jest daleko, ale pieszo tej drogi nie da się pokonać – dodaje. Jak mówi dyrektor Elżbieta Polak, to pierwszy nowy samochód, jaki dom dziecka otrzymał. – Do tej pory pozyskiwaliśmy samochody używane, wycofane z innych instytucji, tym bardziej więc dziś się cieszymy  – podkreśla.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu otwarto także mieszkanie chronione dla 4 osób usamodzielnianych, tj. nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkanie zostało wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Za mieszkanie odpowiedzialny jest zatrudniony w tym celu opiekun mieszkania.

Łączne dofinansowanie, które otrzymał powiat oleski w ramach tego projektu, wyniosło – razem z zakupem busa – ponad  504 tysiące złotych.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy