Opolskie wśród liderów!

W ostatnim numerze czasopisma „Wspólnota” opublikowano coroczny ranking zamożności samorządów, tym razem za lata 2019–2021. Województwo opolskie zajęło w nim wśród regionów 4. miejsce – najwyższe w historii przygotowywania tych zestawień. To świetny wynik!

Autorzy rankingu porównywali dochody budżetów samorządów (bez dotacji celowych) i  dzielili je przez liczbę ludności. W tym zestawieniu regionów Opolskie znalazło się na czwartym miejscu, z wynikiem 397,25 zł na jednego mieszkańca. To skok od ubiegłego roku aż o 9 miejsc!

Wpływ na to ma zapewne konsekwentne budowanie stabilności finansowej przez władze województwa.  – Nasz budżet na każdy kolejny rok jest racjonalny, oparty o wydatki poprzedzającego roku i skonstruowany tak, żeby można nim było elastycznie zarządzać. W każdym budżecie bardzo ważne są dla nas trzy sprawy –  to, co budujemy i zostawiamy kolejnym pokoleniom, zarządzanie naszym długiem oraz możliwość wspierania dotychczasowych partnerów – mówi marszałek Andrzej Buła. Marszałek przypomina także, że w ubiegłym roku  dochody z tytułu udziałów w podatku CIT wyniosły 184,5 mln zł, tj. o 59,3% więcej niż w 2020 roku oraz o 85,8% więcej niż w przed pandemicznym  2019 roku. –  Osiągnięta dynamika wzrostu w stosunku do 2020 roku daje nam pierwsze miejsce w kraju, a w stosunku do roku 2019 – drugie. Te wyniki potwierdzają prowadzenie przez Zarząd Województwa Opolskiego skutecznej długofalowej polityki rozwoju województwa – podkreśla marszałek.

Autorzy rankingu podkreślają, że zamyka się on w roku 2021, roku względnej stabilności, przed wejściem w życie negatywnych dla samorządowych finansów zmian podatkowych, przed inflacją.

– „Niewykluczone, że ta stabilność w najbliższym czasie zostanie zachwiana. Po pierwsze, w minionych latach wprowadzane były zmiany prawne (zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), które miały niekorzystny wpływ na dochody samorządów. Po drugie, kolejne zmiany w podatkach wprowadzane są w roku bieżącym. Trudno precyzyjnie oszacować ich skutki dla poszczególnych samorządów, ale nie będą to zmiany obojętne dla kondycji lokalnych budżetów. Po trzecie, rozpędzająca się inflacja, z którą będziemy musieli żyć jeszcze długo, oznacza drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy. Po czwarte, zagrożeniem jest przeciągająca się niepewność dotycząca dostępu do funduszy unijnych. Do tego wszystkiego dochodzą napięcia finansowe związane z wojną na Ukrainie i kosztami ponoszonymi na pomoc dla uchodźców” – piszą autorzy rankingu, prof. Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

Cały ranking dostępny jest tutaj:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf

(zdjęcia tekstów pochodzą z cytowanego rankingu)

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy