O pół miliona więcej na dwa projekty

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP to dwie instytucje, które mogą się cieszyć z większego  unijnego dofinansowania realizowanych przez siebie projektów unijnych. Takie decyzje podjął dziś zarząd województwa, przekazując w sumie prawie pół miliona złotych dodatkowo na ich realizację.

Zarząd województwa ma możliwość zwiększenia dofinansowania projektów unijnych m.in. przy korzystanym kursie euro oraz wtedy, gdy pozostają oszczędności po rozstrzygniętych przetargach. – I teraz właśnie pojawiły się wolne kwoty, dlatego mogliśmy pozytywnie odpowiedzieć na prośby beneficjentów i zwiększyć unijne dofinansowanie dwóch  projektów  – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku od 2020 roku realizuje projekt poprawy wydajności usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego. To m.in. zakup nowoczesnej aparatury medycznej i przeprowadzenie robót budowalnych, które podwyższą jakość leczenia, a przede wszystkim warunki, w jakich przebywają pacjenci szpitala. W ramach tego projektu powstał m. in. łącznik między budynkami szpitalnymi. Dziś zarząd podjął decyzję o dodatkowych 350 tysiącach złotych na ten projekt – te pieniądze zostaną przeznaczone na dodatkowe roboty związane z wymianą  instalacji centralnego ogrzewania w budynku. – Zakres tych prac nie był do przewidzenia podczas przygotowania dokumentacji kosztorysowej, już podczas realizacji projektu okazało się to konieczne, stad nasza pozytywna decyzja o dodatkowych pieniądzach. Ta decyzja oznacza, że obecnie unijne dofinansowanie tego projektu to już ponad 5 milionów 117 tysięcy złotych – informuje marszałek.

Kompleksową termomodernizację ośrodka szkoleniowego „Strażak” w Turawie przeprowadził natomiast Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ośrodku zamontowana została pompa ciepła, docieplone ściany zewnętrzne i stropodachy, wykonano instalację PV oraz, w oparciu o audyt energetyczny, zmodernizowane zostało oświetlenie. Przeprowadzone prace pozwolą w konsekwencji na zmniejszenie rocznego zużycia energii, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zaoszczędzenie energii cieplnej. Projekt, ze względu na rozstrzygnięcia poprzetargowe, otrzymał dziś dodatkowe dofinansowanie w wysokości prawie 150 tysięcy złotych. To oznacza, że całkowita dotacji z UE na ten cel przekroczyła 1 milion 188 tysięcy złotych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy