Honorowi obywatele województwa

Pułkownik Edward Głowacki i porucznik Henryk Kosidło  to dwie kolejne osoby, które otrzymały tytuł Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego. Zdecydowali o tym radni na grudniowej sesji sejmiku.

Radni województwa, po pozytywnej opinii Kolegium Tytułu Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego, jednogłośnie podjęli uchwały o nadaniu tego tytułu dwóm wybitnym przedstawicielom środowisk kombatanckich, obrońcom wolności Polski. Honorowymi obywatelami regionu zostali Edward Głowacki i Henryk Kosidło.

Jak mówił przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, tytuł Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego, może być nadawany osobom mieszkającym w kraju i za granicą, także nie mającym obywatelstwa polskiego, za wybitne zasługi na rzecz województwa opolskiego w zakresie rozwoju regionu i wzbogacania jego dorobku w różnych dziedzinach.

Jak prezentowała w laudacji wiceprzewodnicząca sejmiku Jolanta Wilczyńska, porucznik Henryk Kosidło  urodził się 9 czerwca 1925 roku. Jeszcze niepełnoletni został w kwietniu 1940 roku deportowany do Północnego Kazachstanu, gdzie przebywał  przez 3 lata. Brutalności wojennych doświadczyła jego rodzina, a ojciec – policjant zginął w Katyniu.  W maju 1943 roku rozpoczął służbę w Wojsku Polskim i pełnił ją do kwietnia 1946 roku. Szlak bojowy pełen doświadczeń i trudów wojennych przeszedł w I Armii Wojska Polskiego.  Był m.in. uczestnikiem bitwy pod Lenino, a działania wojenne zakończył nad Łabą.  Od 1946 roku pracował w administracji publicznej, w tym przez 26 lat w Wydziale Komunikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie pełnił także rolę kierownika. Na szczególną uwagę zasługują jego wieloletnie działania, związane z edukacją historyczną i patriotyczną, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia województwa opolskiego.

Pułkownik Edward Głowacki to drugi uhonorowany, osoba o bogatych doświadczeniach wojennych. Urodzony 12 lipca 1923 roku, w swoją pełnoletniość wszedł już podczas regularnych działań wojennych, co wyznaczyło jego ścieżkę życiową. Niezwykłej wagi doświadczenia Edward Głowacki nabył podczas szlaku bojowego IV Pancernego Pułku „Skorpion”, wchodzącego w skład II Korpusu gen. Władysława Andersa. Dowodził plutonem czołgów w walkach o Monte Casino i Bolonię. Od zakończenia wojny do roku 1996 mieszkał w Londynie, a następnie osiedlił się w Opolu.  Nabyte doświadczenie w biznesie, kontakty w Wielkiej Brytanii pozwoliły mu po przemianach ustrojowych prowadzić skuteczne doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji gospodarki wolnorynkowej, a także wspierać tworzące się samorządy na obszarze Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Mocno włączał się w działania na rzecz wspierania poszkodowanych w powodzi 1997 roku na terenie naszego województwa.

Niestety, Edward Głowacki, ze względu na pobyt w szpitalu, nie  mógł uczestniczyć w uroczystości, ale przewodniczący sejmiku Rafał Bartek obiecywał, że tytuł zostanie mu nadany w najbliższym czasie.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy