Kolejne drogi dla rolników

Ponad 20 kilometrów dróg rolnych zbudowanych będzie w tym roku w opolskich gminach. Tym razem zarząd udzielił pomocy finansowej samorządom Jemielnicy, Branic, Lubszy, Bierawy, Ozimka i Kietrza. To kolejne gminy, które zrealizują takie inwestycje.

Największą dotację otrzymała gmina  Jemielnica, która przebuduje ponad kilometr drogi. Kolejne z najwyższych dofinansowań otrzymał  Kietrz, którzy przebuduje drogę w pobliżu Kozłówki. Gmina  Branice  zaplanowała prace drogowe w Włodzieninie. W gminie Lubsza przebudowana będzie droga w Kościerzycach. Inwestycje odbywać się będą również w Bierawie oraz gmina Ozimek, która zbuduje drogę między Pustkowem a Szczedrzykiem. Wyjaśnijmy, że podpisywane dziś umowy, to jedynie część z tych, które już są, bądź będą w przyszłości realizowane. 

Jak zaznacza członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, nie są to strategiczne inwestycje, ale bardzo ułatwiające życie mieszkańcom małych miejscowości. – Te dofinansowania są bardzo różne. Warto wspomnieć, że dzięki tym pieniądzom w województwie opolskim zostało zmodernizowanych do tej pory 200 kilometrów dróg. Jest to potężna dawka dróg, które służą nie tylko dojazdowi do pól. To również są trasy chętnie wykorzystywane przez rowerzystów – mówi Szymon Ogłaza.

Wójt Branic Sebastian Baca przyznaje, że wybrał specyficzną lokalizację. – Do tej pory była tam droga szutrowa, korzystali z niej również mieszkańcy. Będą oni teraz mieli komfortowy dojazd do domów, a jednocześnie rolnicy do pół – mówi Sebastian Baca.

Natomiast zastępca burmistrza Kietrza Marceli Głogiewicz podkreśla, że cieszy się z każdego dofinansowania. – Droga w obrębie Kozłówek jest ważna dla nas wszystkich. Ułożona zostanie kolejna warstwa z kruszywa, wyremontujemy rów, naprawimy odwodnienie  – dodaje.

Odcinek drogi polnej wyremontowany będzie w Jemielnicy. Burmistrz Marcin Wycisło zaznacza, że chce spełnić oczekiwania rolników. – Nasi rolnicy są bardzo wyspecjalizowani, mają ciężki sprzęt i dlatego chcemy drogę dostosować do odpowiedniego obciążenia. W polach mamy też nieliczne zabudowania, więc skorzystają z tego również mieszkańcy – mówi Marcin Wycisło.

  • Jemielnica – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w obrębie  Jemielnica”  na dł. 1, 02 km  – dofinansowanie 255 000 zł
  • Branice – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Włodzienin”    na dł. 0,320 km – dofinansowanie 80 000 zł
  • Lubsza – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzyce -etap I ”  na dł. 0,242 km  – dofinansowanie   60 500 zł
  • Bierawa – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa” na dł. 0,408 km– dofinansowanie 60 300 zł
  • Ozimek – „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Pustków, obręb Szczedrzyk”  na dł. 0,308 km – dofinansowanie 77 000 zł
  • Kietrz – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozłówki” na dł. 1, 283 km –  dofinansowanie 178 651 zł

W latach 2013 – 2021  z budżetu Województwa Opolskiego udzielono wsparcia finansowego samorządom gminnym z  terenu  województwa opolskiego w kwocie 37 231 454 zł  na   dofinansowanie do wybudowanych i przebudowanych ponad 201  km dróg dojazdowych  do gruntów   rolnych.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy