Będą uczyć, jak radzić sobie  z odpadami

19 organizacji społecznych zrealizuje proekologiczne projekty, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie gminy w regionie. Będą organizować m.in. pikniki ekologiczne, szkolenia czy warsztaty na temat prawidłowej segregacji, właściwego kompostowania oraz racjonalnego wykorzystania odpadów.

Wydarzenia te będą organizowane od sierpnia do listopada br.  we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Zarząd województwa rozstrzygnął otwarty konkurs dotyczący działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami w ramach unijnego projektu pn. „Mamy rady na odpady”. W ramach tego konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 720 000 zł, a te 19 wygranych projektów to w sumie aż 74 mniejsze zadania w każdej gminie.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, jest to przede wszystkim kampania związana z edukacją i poprawieniem samoświadomości na temat tego, że codziennie produkujemy śmieci, a nie zastanawiamy się nad tym, czy nie można ograniczyć tej produkcji. – Dlatego poprzez zaproszenie tak wielu partnerów do tych działań chcielibyśmy zbudować większą świadomość wśród dzieci i dorosłych na ten temat – mówi marszałek. Członek zarządu województwa Antoni Konopka wyraża natomiast nadzieję, że będzie to kolejny mały krok do rozwiązania problemów ekologicznych, z którymi się borykamy.

Projekt unijny „Mamy rady na odpady” jest realizowany przez wielu partnerów instytucjonalnych, a teraz do tego, w ramach otwartego konkursu, doszli także partnerzy społeczni, czyli fundacje i stowarzyszenia.

A 200 tysięcy złotych otrzymała m.in. Aglomeracja Opolska.  Dyrektor jej biura, Piotr Dancewicz podkreśla, że stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem aż 20 gmin. – A więc pula spora, ale też sporo zadań i sporo korzyści w związku z realizacją tego projektu. Będą to tożsame działania na terenie tych 20 samorządów, skierowane do dzieci i młodzieży, ale i do osób starszych, bo dialog międzypokoleniowy jest bardzo skuteczny w promowaniu takich odpowiedzialnych zachowań, związanych ze zdrowym podejściem do swojego otoczenia – mówi.

Sześć odrębnych projektów w sześciu gminach zrealizuje stowarzyszenie Poztywni z Nysy. Jego prezes, Piotr Tarapata, informuje, że projekty obejmą gminy powiatów nyskiego i brzeskiego. – Będziemy realizować te projekty w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Dlatego nasza oferta skierowana jest do dzieci ze szkól podstawowych. Nasz pomysł na rady na odpady to cykl eventów, podczas których poprzez zabawę będziemy edukować dzieci, jak dbać o środowisko – opowiada. Zapowiada, że organizowane będą m.in. gry, konkursy, zabawy, ale także gra terenowa, konkurs plastyczny czy pogadanki z ciekawymi ludźmi.

Bartosz Berezowski z fundacji GEKO mówi natomiast, że startując w konkursie fundacja chciała przede wszystkim zwiększyć świadomość mieszkańców. Ich projekt obejmie mieszkańców ośmiu gmin. – Przede wszystkim chcemy trafiać do osób korzystających z  internetu poprzez materiały multimedialne, do wszystkich za pośrednictwem tradycyjnych mediów poprzez materiały prasowe, a wreszcie będziemy też organizować spotkania bezpośrednie ze specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie wątpliwości – informuje.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy