Startuje 5 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Druga połowa wakacji to czas na zgłaszanie zadań do 5 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie, jak w poprzednich latach, do podziału na zadania w pięciu subregionach, są 3 miliony złotych. Warto sięgnąć po te pieniądze.

Rusza kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już po raz piąty mieszkańcy regionu mają do dyspozycji 3 miliony złotych na realizację swoich pomysłów i inicjatyw. Zadania można zgłaszać od 1 sierpnia do 2 września. Jak zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, na tym etapie bardzo ważna jest rzetelność i spełnienie wszystkich wymogów wynikających z regulaminu. – Uczulam na to, żeby wszystkie tabele zostały wypełnione. W poprzednich edycjach część pomysłów została odrzucona z powodu braków formalnych. Chcemy tego uniknąć. Na składanie wniosków jest miesiąc, to dużo czasu – mówi marszałek.

W sumie w trakcie poprzednich edycji w głosowaniach wzięło udział 420 tysięcy osób, zostało zrealizowanych 100 zadań za kwotę ponad 10 milionów 500 tysięcy złotych.

Wzorem lat ubiegłych, 3 miliony złotych zostaną równo podzielone pomiędzy 5 subregionów, czyli każdy subregion otrzyma 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania subregionalne (obejmujące co najmniej 2 powiaty) o wartości od 70 tysięcy zł do 150 tysięcy zł oraz zadania powiatowe o wartości od 50 tysięcy zł do 100 tysięcy zł.

– Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może zgłosić zadanie, wypełniając formularz zgłaszania zadań i przekazując go do urzędu osobiście lub listownie wraz z listą poparcia. Dla zadania subregionalnego powinno to być 100 podpisów mieszkańców subregionu, dla zadania powiatowego 50 popisów mieszkańców danego powiatu – mówi marszałek i apeluje jednocześnie, żeby lista poparcia została sumiennie przygotowana.

Jak dodaje Anna Kurdej-Michniewicz, zastępca przewodniczącego zespołu ds. MBO, zadania będą składane na  papierowym formularzu. – Będzie on dostępny na stronie internetowej. W poprzedniej edycji, pomimo, że nie zmienialiśmy zasad, największym problemem były błędnie, bądź nie dodane listy poparcia. Na 24 zadania aż 17 zawierało takie błędy – zwraca uwagę Anna Kurdej-Michniewicz, dodając jednocześnie, że wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą również dyskwalifikowane.

Po formalnej i merytorycznej ocenie zadań głosowanie mieszkańców nad projektami planowane jest od 20 października do 10 listopada 2022 roku. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, a będzie można głosować na jedno zadanie subregionalne i jedno powiatowe.

Maja Michniewicz, przewodnicząca zespołu ds. MBO dodaje, że nie każdy pomysł może być zrealizowany, bo zgłaszane zadania muszą wynikać z zadań samorządu województwa bądź powinny być planowane na terenie, gdzie właścicielem jest samorząd województwa. – To zadania związane z działalnością kulturalną, sportową, ekologiczną, turystyczną, edukacyjną, zdrowiem i integracją – mówi.

Wyniki głosowania powinniśmy poznać do 10 stycznia 2023 roku – tak, aby wszystkie zadania mogły zostać realizowane już od lutego przyszłego roku. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne będą na stronie: https://budzet.opolskie.pl/

 

Przypominamy nasze subregiony

SUBREGION: m. Opole i powiat opolski

SUBREGION: powiaty nyski i brzeski

SUBREGION: powiaty kluczborski, namysłowski i oleski

SUBREGION: powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki

SUBREGION: powiaty strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski

 

Ocena formalno-prawna to m.in.:

  • prawidłowe wypełnienie formularza
  • wymagana liczba podpisów
  • terminowość zgłoszenia zadania

Ocena merytoryczna to m.in.:

  • zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa
  • możliwość realizacji
  • rzeczywisty koszt wykonania,
  • korzyści dla regionu i jego mieszkańców
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy