Pierwsze kolonie dla dzieci z Ukrainy już się zaczęły

Sześćdziesięcioro dzieci z Ukrainy, przebywających w  gminie Nysa, wyjechało dziś na pierwszy turnus kolonijny do Lądka Zdroju. Będą tam do 10 lipca. To wypoczynek organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Daniel Palimąka z Gabinetu Marszałka mówi, że pieniądze unijne, którymi zarządza samorząd województwa, są także dla tych, którzy przyjechali do nas z Ukrainy. Dzięki nim dzieci będą mogły spędzić ciekawie wakacje. – Marszałek Andrzej Buła w szybkim trybie uruchomił pieniądze europejskie i dziś pierwsza grupa z Nysy wyjeżdża do Lądka Zdroju – dodaje.

Jak informuje Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora ROPS, od 30 czerwca do 10 lipca w Lądku Zdroju potrwa pierwszy turnus letniego wypoczynku, w którym udział weźmie 60 dzieci z terenu gminy Nysa, która jako pierwsza zgłosiła swój akces do tego działania.

– Dziś wyrusza na kolonie pierwsza grupa ze szkół podstawowych i średnich, jadą do Lądka Zdroju. Mają bardzo ciekawy program, wiele atrakcji, wyjazdów, zapewniony wypoczynek w ładnym miejscu. Jestem przekonana, że wyjazd będzie dla nich dużą atrakcją, a jednocześnie złapaniem oddechu i odskocznią od tego wszystkiego, co dzieje się teraz na Ukrainie – opowiada Małgorzata Leśniewska z Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.

Drugi turnus został rozpocznie się już 1 i potrwa do 11 lipca br. w Jarosławcu. Weźmie w nim udział także 60 dzieci, tym razem z terenów gmin: Zawadzkie, Olszanka, Byczyna, Branice, Lewin Brzeski, Domaszowice, Gorzów Śląski i Namysłów.  ROPS planuje jeszcze osiem kolejnych turnusów wypoczynku podczas tych wakacji – łącznie pojedzie na kolonię około 600 dzieci i młodzieży.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu przygotowuje także turnusy półkolonijne w 18 gminach naszego województwa. Pierwsze rozpoczną się jeszcze w drugiej połowie lipca, a weźmie w nich około pół tysiąca dzieci z Ukrainy, przebywających w województwie opolskim.

 

Przypomnijmy – w ramach RPO samorząd województwa przeznaczy prawie 13 milionów złotych (z czego 11 milionów złotych z UE) w regionie na realną i najpotrzebniejszą pomoc osobom i rodzinom uciekającym przed wojną na Ukrainie.

W ramach projektu, który jest realizowany przez samorząd województwa wraz z gminami, będzie m.in. około 5,5 miliona złotych na remont i wyposażenie mieszkań dla uchodźców – do projektu przystąpiło 18 gmin, w których w sumie wyremontowane zostaną 53 lokale, w których znajdzie się miejsce dla około 200 osób.

Na usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży jest około 3 milionów złotych – to właśnie półkolonie i kolonie w Lądku Zdroju, Jarosławcu i Wiśle.  No i wreszcie na kursy języka polskiego w ramach projektu jest  ponad 370 tysięcy złotych. Chęć uczestnictwa w nich zgłosiło już 430 osób z 16 gmin w regionie.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy