Będą zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym

We wtorek 10 października w Brukseli rozmawiano o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W efekcie możemy spodziewać się zmian w Programie.

Delegacji naszego regionu przewodniczył marszałek Andrzej Buła, który wraz z dyrekcją Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentował szef polskiej jednostki w DG REGIO – Christopher Todd wraz ze współpracownikami.
Było to robocze, ale niezwykle ważne spotkanie, bo dotyczyło proponowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. Po blisko trzech latach realizacji programu i nabytych przez ten czas doświadczeniach, władze województwa widzą  konieczność  aktualizacji jego zapisów – tak, by jeszcze bardziej dostosować go do aktualnej sytuacji i potrzeb regionu.

Zaproponowane przez stronę opolską zmiany  zyskały po tych negocjacjach aprobatę Komisji Europejskiej i będą mogły być wprowadzone do programu. Chodzi m.in. o przesunięcia części pieniędzy przeznaczonych tereny inwestycyjne na wsparcie dla przedsiębiorców i otoczenie biznesu czy dodatkowe pieniądze na  termomodernizacje i remonty obiektów użyteczności publicznej.  O  szczegółach będziemy informować.

Nasze serwisy