Kolejne projekty dofinansowane

25 projektów, wartych prawie 11,64 mln zł, a dotyczących opieki nad osobami starszymi, otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Będą też dodatkowe pieniądze na inne projekty, związane z opieką zdrowotną i społeczną. To decyzje Zarządu Województwa Opolskiego.

Zarząd województwa rozstrzygnął już kolejny nabór wniosków w ramach działania RPO, związany z dostępem do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Dofinansowanie zadań dotyczących  opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, otrzyma 25 organizacji i instytucji.  Łączna wartość wszystkich projektów to prawie 11 milionów  640 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie unijne wyniesie prawie 11 milionów złotych.

Dzięki tym projektom wsparcie zdrowotne otrzyma ponad 1400 osób w całym regionie, a działania będą realizować zarówno publiczne i prywatne  ośrodki zdrowia i przychodnie oraz organizacje pozarządowe, domy opieki czy spółdzielnia socjalna. Te działania to m.in. teleopieka, domowa opieka medyczna nad osobami niepełnosprawnymi, usługi rehabilitacyjne. Pełna lista dofinansowanych projektów dostępna jest już na stronie https://rpo.opolskie.pl/?p=45801 .

W związku z pojawiającymi się oszczędnościami, członkowie zarządu zdecydowali także o zwiększeniu wartości kilku unijnych projektów zdrowotnych. I tak – Caritas Diecezji Opolskiej otrzymał niemal 90 tysięcy złotych więcej na projekt dotyczący Dziennego Domu Pomocy, jaki powstał w Gorzowie Śląskim na bazie zrewitalizowanego dawnego klasztoru Elżbietanek. Te dodatkowe pieniądze pomogą w sfinansowaniu wynagrodzeń personelu placówki, która zapewnia opiekę dwudziestu seniorom. Natomiast niemal 60 tysięcy złotych więcej otrzymała spółka Kardiologia na projekt „Zdrowy i aktywny senior”, co pozwoli na przeprowadzenie dodatkowych  usług rehabilitacyjnych dla około 130 osób.

Więcej dla szpitala matki i dziecka

Zarząd województwa zwiększył dotację dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu o kolejne 4 miliony 441 tysięcy złotych. Jak podkreśla wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura, ta dodatkowa pomoc to wyraz troski zarządu o jak najlepszą opiekę nad matką i dzieckiem w naszym regionie. Pomoże ona w dokończeniu dwóch projektów, realizowanych przez szpital. To m.in.  dokończenie remontu w szpitalu, który w efekcie poprawi warunki leczenia i bytowania oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentek oraz zakup niezbędnego sprzętu, urządzeń medycznych i wyposażenia (m.in. kolejnych trzech łóżek porodowych).

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy