Ponad 2 miliony złotych dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejne pięć konkursów ofert dla sektora pozarządowego na łączną kwotę 2 180 000 zł. Tym razem dofinansowanie przeznaczone jest na projekty związane z  kulturą, turystyką (w tym ochroną turystów i turystyką rowerową) oraz  promocję produktów lokalnych i tradycyjnych.

Jak mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, co roku zarząd stara się coraz więcej pieniędzy przeznaczać na takie zadania. Na konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarząd województwa przeznaczył w tym roku 1 000 000 zł. – To o 250 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku – informuje wicemarszałek Kubalańca. To pieniądze na inicjatywy mające na celu rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży; promocję twórców związanych z regionem, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, promocję i wspieranie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz „kulturę dla rodziny”, czyli organizację imprez kulturalnych, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej.

150 tysięcy złotych będzie na zadania związane z ratownictwem i ochroną turystów w regionie. Dofinansowane będą projekty związane m.in. z zabezpieczeniem ruchu turystycznego oraz poprawą bezpieczeństwa turystów, podnoszeniem kwalifikacji kadry ratowników. Na otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa zarząd przeznaczył 650 000 zł. Dofinansowane będą projekty popularyzujące wiedzę o walorach turystyczno-krajoznawczych województwa; promujące i rozwijające produkty turystyczne, podnoszące standardy i poziom oferty turystycznej, zwiększające dostępność i atrakcyjność szlaków turystycznych.

Po raz pierwszy w tym roku organizowany jest konkurs na pod hasłem „Opolskie na rowery” – to propozycja organizacji 23 wycieczek rowerowych z okazji Święta Województwa Opolskiego w terminie od 11 czerwca do 28 sierpnia 2022 r. (po 2 w każdym z powiatów oraz 3 w Opolu i powiecie opolskim). Zarząd przewidział 10 000 zł na każdą wycieczkę. Skąd pomysł na taki konkurs? Jak mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza,  w 2021 roku z powodów pandemii z okazji  Święta Województwa Opolskiego zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w małych rajdach pod hasłem „Opolskie na rowery”. – Taka forma wspólnego świętowania bardzo się mieszkańcom spodobała i wielokrotnie dopytywali czy odbędzie się kolejna edycja. Stąd nasza propozycja – dodaje.

I wreszcie ostatni z ogłaszanych dziś konkursów to konkurs na zadania związane z ideą  „Opolskie ze smakiem” i promocją produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych – przeznaczono na niego 150 000 zł. Wspierane będą m.in. wydarzenia promujące produkty tradycyjne i  lokalne  na  Opolszczyźnie  oraz  ideę  Opolskie ze smakiem,  wydawanie publikacji na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny, warsztaty dot.  wytwarzania  żywności  metodami tradycyjnymi,  konkursy związane z produktami tradycyjnymi i lokalnymi oraz organizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie.

Wszystkie konkursy kierowane są do organizacji pozarządowych, działających dla mieszkańców regionu, a oferty trzeba będzie składać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Szczegóły i ogłoszenia będą dostępne na stronie opolskie.pl w zakładce „Otwarte konkursy ofert”.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy