Rusza nabór na stypendia MARSZAŁKOWSKIE TALENTY

Już od 1 lutego osoby, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami, mogą składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Opolskiego „Marszałkowskie Talenty”. To pieniądze na realizację konkretnych przedsięwzięć kulturalnych.

W tym roku stypendia w kwocie 7 600 złotych będzie mogło dostać aż 50 osób (w ubiegłym roku otrzymało je 30 osób). To pomoc finansowa dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego mieszkańców. Stypendium przyznaje się na czas realizacji przedsięwzięcia stypendialnego określonego we wniosku, jednak nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące. Stypendium wypłaca się w ratach miesięcznych.

Stypendia będą przyznawane są w trzech kategoriach:

  1. na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, taniec, literatura, teatr, film, twórczość ludowa;
  2. na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju kadr kultury;
  3. na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy, artystyczny. To oznacza, że przedmiotem stypendium nie może być działanie organizacyjno-produkcyjne, np. druk książki, nagranie i wyprodukowanie płyty czy produkcja i filmu  czy spektaklu. – Będziemy brać pod uwagę tworzenie – czyli np. skomponowanie i aranżację nowego utworu muzycznego; stworzenie oryginalnych prac plastycznych, napisanie scenariusza sztuki teatralnej czy dzieła literackiego – mówi dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO Agnieszka Kamińska.

Nabór wniosków potrwa od 1 do 28 lutego 2022 roku.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2022/01/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-upowszechnianiem-kultury-oraz-opieka-nad-zabytkami-marszalk/

Na zdjęciach – wręczenie ubiegłorocznych stypendiów “Marszałkowskie Talenty”.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy