Pomagamy organizacjom na obszarach wiejskich

31 organizacji działających dla mieszkańców wsi w naszym regionie otrzymało dotacje w ramach kolejnego konkursu ofert, zorganizowanego przez zarząd województwa. To niemal 210 tysięcy złotych na ich wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne.

Członek zarządu województwa Antoni Konopka,  wręczając umowy przedstawicielom organizacji pozarządowych działających na wsi, mówił, że wśród beneficjentów są m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, ludowe zespoły sportowe.  – W tej edycji wsparcie otrzymało 31 organizacji, a to już druga edycja tego konkursu. W pierwszej pomogliśmy 20 organizacjom wiejskim – informował.  – To przede wszystkim pieniądze na zakup komputerów i oprogramowania, zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnych do  działalności organizacji oraz remonty siedzib organizacji – wymieniał Antoni Konopka.

– Rozwijamy się dzięki temu, bo te pieniądze idą na propagowanie pszczoły miodnej w środowisku, na propagowanie wartości miodu. Chcemy jeszcze szerzej pokazać, dlaczego warto miód jeść, jakie ma wartości   – mówił Jerzy Duda z Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. Jana Dzierżona. Monika Szpajcher z Koła Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” informowała, że w ich projekcie warsztaty  zdobienia pierników dla dzieci i ich rodziców połączono z odnowieniem „kuchni świętego Mikołaja”, czyli świetlicy wiejskiej. W Niezdrowicach wcześniej powstały ścieżki edukacyjne, a teraz Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Niezdrowice postanowiło je opisać także w języku niemieckim. – Każda tablica zostanie opatrzona kodem QR, który będzie prowadził do opisu – mówił Adrian Urbańczyk ze stowarzyszenia.

Warto przypomnieć, że w tym roku zarząd województwa przeprowadził łącznie pięć konkursów, w ramach których organizacje mogły się starać o pieniądze nie na organizowane przez siebie inicjatywy, ale na konkretne wsparcie ich funkcjonowania, na potrzebne remonty i zakupy wyposażenia –  zarząd województwa przeznaczył na ten cel w sumie 940 tysięcy złotych.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy