Budżet kontynuacji i współpracy

Niemal 597 milionów złotych po stronie dochodów, ponad 644 miliony po stronie wydatków, kolejne zmniejszenie zadłużenia i rekordowe wydatki m.in. na ochronę zdrowia. To budżet województwa opolskiego na 2022 tok, przyjęty przez radnych na grudniowej sesji sejmiku.

Jak podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła, przyszłoroczny budżet jest budżetem kontynuacji inwestycji i współpracy.  Jego część inwestycyjna to ponad 204 miliony złotych, czyli ponad 30% wszystkich zaplanowanych wydatków. Największe inwestycje jak zawsze będą na drogach wojewódzkich (ponad 97 mln zł, czyli ponad 170% wydatków w 2021), ale i w ochronie zdrowia (ponad 55,4 mln zł, co stanowi aż 166,5% tegorocznych wydatków na ten cel).

Bezpieczna i wygodna komunikacja w regionie

97,1 mln zł to zaplanowane na przyszły rok inwestycje na drogach wojewódzkich. To m.in. rozbudowy dróg wojewódzkich 416 w Kietrzu, 414 na odc. Prószków – Przysiecz i 429, 409 na odc. Rożniątów – Strzelce Op., 408 w Ortowicach oraz 416 na odc. Ściborowice – Kórnica. Zaplanowano także rozpoczęcie rozbudowy dróg już w ramach przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny – będzie zatem prefinansowanie rozbudowy dróg 429 w Prószkowie,  408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, 423 w Zdzieszowicach oraz 454 w Krogulnej. W przyszłym roku przewidziano też 61,2 mln zł na dotacje do pasażerskich przewozów regionalnych.

Dla pacjentów i opolskich rodzin

86,3 mln zł to rekordowe pieniądze na ochronę zdrowia w budżecie województwa. Aż 55,4 mln zł przewidziano na inwestycje w szpitalach,  w których znalazły się m.in. rozbudowa pawilonu dla chorych w OCR w Korfantowie, inwestycje w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii,  modernizacja budynku Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup czy modernizacja systemu wentylacji w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Kontynuowane będą działania związane ze wsparciem walki z pandemią COVID-19 –  8,8 mln zł przeznaczono dla 26 placówek ochrony zdrowia w całym regionie (w tym dla szpitali powiatowych), a  10,57 mln zł na kompleksowy program profilaktyki pocovidowej dla mieszkańców regionu.

Będzie kontynuowany zapoczątkowany w ubiegłym roku program stypendialny  dla studentów kierunków medycznych – na ten cel jest 2,2 mln zł. Po raz pierwszy w budżecie województwa znalazły się 2 mln złotych na przygotowanie programu wsparcia rodziny i rodzicielstwa (w tym leczenia niepłodności). Na pomoc potrzebującym, czyli na zadania z polityki społecznej zaplanowano 34,4 mln zł. Wśród tych działań znalazły się m.in. kontynuacje programu wsparcia rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, usługi Marszałkowskich Kurierów Społecznych, usług opiekuńczych i teleopieki.

Edukacja, kultura, sport i turystyka

W 54,1 mln zł na edukację przewidziano kolejne wydatki na rozwój kształcenia zawodowego, w tym m.in. na projekt  dalszego doposażania pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i zajęć specjalistycznych dla uczniów, staży i kursów zawodowych dla  uczniów „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. To także pieniądze na  stypendia dla ok. 250 uczniów szkół w regionie oraz na inwestycje (m.in. adaptację ośrodka szkoleniowego w Niwkach).

W przyszłym roku 48,2 mln zł będzie na kulturę, w tym dla jednostek kultury. Oprócz dotacji na działanie wojewódzkie instytucje kultury otrzymają także dodatkowa kwoty – m.in. na rozpoczęcie termomodernizacji i przebudowy Muzeum Czynu Powstańczego, zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Opolskiej czy sfinansowanie projektu Opolska Bardzo Młoda Kultura przez MŚO.

Na inicjatywy sportowe w przyszłym roku będzie 7,7 mln zł, zaś wydatki na turystykę to m.in. 7,6 mln zł na kolejne inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Przedsiębiorcy i rynek pracy

W budżecie jest około 30 mln zł na rozwój przedsiębiorczości i kadr nowoczesnej  gospodarki. To m.in. szansa na otrzymanie bonów szkoleniowych dla co najmniej 750 osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, pieniądze dla firm w formie promes i dotacji na specjalistyczne usługi,  dofinansowanie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych małych firm. To także program staży dla około 80 młodych osób, stawiających pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej czy bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz szansa na powstanie kolejnych 285 jednoosobowych firm  w regionie.

Opolska wieś i środowisko

Wydatki na rolnictwo i wieś wyniosą 8,9 mln zł – to m.in. kontynuacja programów i projektów Odnowa Wsi Opolskiej, Opolskie ze smakiem czy Dziedzictwo kulinarne Opolskie. Na budowę  dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest w budżecie 3,9 mln zł.

Aż  21,7 mln zł przeznaczono na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną – tutaj znalazły się m.in. wydatki w wysokości 11,3 mln zł na program LIFE, czyli wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa. 

Aktywność obywatelska

Zarząd województwa stawia na systematyczne zwiększanie aktywności obywatelskiej mieszańców regionu. Na ten cel w sumie jest ponad 25 mln zł – to 13,1 mln zł dla organizacji pozarządowych działających niemal we wszystkich sferach życia, 8,4 mln zł na Europejski Budżet Obywatelski, 3 mln zł na Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz kolejne 840 tys. zł na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką.

Budżet bezpieczny

Marszałek Andrzej Buła podkreśla również, że z roku na rok spada poziom zadłużenia województwa. – Jak obejmowałem funkcję marszałka, w 2013 roku, to zadłużenie przekraczało 200 milionów złotych, w tym roku spadnie do 61,5 miliona złotych, a  na koniec przyszłego roku wyniesie 42 miliony 150 tysięcy złotych – mówi marszałek. – To pokazuje, że staramy się prowadzić finanse regionu w sposób bezpieczny – dodaje.

Radni po dyskusji przyjęli budżet województwa na przyszły rok – za jego przyjęciem głosowało 21 radnych, 8 osób się wstrzymało – nikt nie był przeciwko.

Budżet Województwa Opolskiego 2022 – najważniejsze wydatki

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy