Stanowisko Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie drugiego projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W dniu 13 września br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął stanowisko w sprawie drugiego projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 Pisze w nim m.in., że w przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumencie wiele kluczowych kwestii, takich jak np. infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna, mających fundamentalne znaczenie dla wyrównania poziomu życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wciąż pozostaje wykluczonych z możliwości wsparcia finansowego.

Cały tekst stanowiska w załączeniu.

Stanowisko ZWO z 13 września 2021 w sprawie II wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy