Konkurs koron dożynkowych 2017

Zarząd Województwa Opolskiego  ogłosił konkurs „Koron Dożynkowych 2017”. Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się w dniu 3 września br., w Namysłowie, podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich.

Podstawowym celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej, związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

Korony dożynkowe i prace plastyczne zostaną ocenione w dwóch kategoriach, tj.:
– korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo – ziarnkowe,
– korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe.

Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego działająca w oparciu o regulamin konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 30 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do: Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów. Do konkursu można zgłosić tylko jedną koronę lub pracę plastyczną z danej gminy lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego – ogłoszenie Konkursu Koron

Regulamin konkursu

Wzór karty zgłoszeniowej

Wzór oświadczenia

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy