Odznaczenia dla związkowców

Kazimierz Bączek, Władysław i Piotr Jamrozowie, Ryszard Kołecki, Zbigniew Oliwa i Władysław Kościelny otrzymali z rąk marszałka województwa Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Okazją do uhonorowania było spotkanie marszałka z działaczami Solidarności na zamku w Brzegu.

W Muzeum Piastów Śląskich marszałek Andrzej Buła spotkał się z przedstawicielami opozycji solidarnościowej. Spotkanie związane było z niedawnymi  obchodami rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

– W tym roku mamy w planie taki cykl spotkań z ludźmi Solidarności, było już spotkanie w Opolu, teraz w Brzegu, kolejne planujemy na grudzień. Nie tylko wspominamy i honorujemy działaczy, ale także wręczamy wspaniałe książki Zbigniewa Bereszyńskiego, trzytomową encyklopedią „Rewolucja Solidarności” – mówi marszałek Andrzej Buła.

Spotkanie było także okazją do wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Otrzymali je:

Kazimierz Bączek – działacz związkowy i antykomunistyczny, współtwórca i działacz „Solidarności” w Agromecie i Brzegu, po ogłoszeniu stanu wojennego członek tajnej komisji zakładowej, pierwszy starosta brzeski;

Władysław Jamróz – od IX 1980 w „S”; w 1981 współorganizator samorządu pracowniczego w zakładzie. Od grudnia 1981 współorganizator, działacz Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu. 1982–1989 redaktor i autor podziemnego pisma „Prostownik”, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Brzegu;

– Piotr Jamróz – działacz związkowy i antykomunistyczny, współtwórca i działacz „Solidarności” w Agromecie i Brzegu, po ogłoszeniu stanu wojennego działacz podziemnej Tajnej Komisji Międzyzakładowej Ziemi Brzeskiej, po roku 1989członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, organizator wykonania tablic pamiątkowych 20-leca stanu wojennego;

– Ryszard Kołecki – zasłużony działacz antykomunistyczny, od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Tymczasowej Komisji Międzyszkolnej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu; w stanie wojennym współzałożyciel i członek Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej, uczestnik pomocy rodzinom osób internowanych i represjonowanych;

– Zbigniew Oliwa – działacz antykomunistyczny, sportowiec, w stanie wojennym współzałożyciel i lider Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej,  działacz Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu, współzałożyciel, redaktor, organizator druku i drukarz podziemnego pisma „Prostownik”;

Waldemar Kościelny – działacz związkowy, społeczny i samorządowy, radny sejmiku województwa I kadencji, od 23 lat przew. NSZZ Solidarność w Neapco, niezwykle aktywny w procesach przekształceniowych zakładu, inicjator powstania spółki pracowniczej ZSM w Praszce SA, która przyczyniła się do obrony zakładu i pozostawieniu go w regionie.

Nasze serwisy