Szukamy kandydatów na  „Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2020”

Marszałek Województwa Opolskiego – jak co roku – ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych. Na zgłoszenia czekamy od 24 sierpnia do 9 września br.

„Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatnie na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i przeciwdziała problemom społecznym, inicjuje działania, akcje i przedsięwzięcia społeczne w swoim środowisku, zachęcając do działania innych

Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Wnioski zgłoszeniowe wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie na adres urzędu.

Na wnioski czekamy od dnia 24 sierpnia do 9 września 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy