Dla strażaków ochotników w regionie

80 tysięcy złotych dla siedmiu jednostek OSP w powiatach kluczborskim i oleskim – czeki na taką łączną kwotę strażakom ochotnikom wręczył podczas spotkania w Bąkowie marszałek województwa Andrzej Buła.

Marszałek Andrzej Buła, gratulując jednostkom OSP zdobycia pieniędzy, a wcześniej dobrze napisanych wniosków konkursowych mówił, że być może te kwoty nie zabezpieczą wszystkich potrzeb inwestycyjnych, ale na pewno pomogą w ich zaspokajaniu. – Trzeba pamiętać, że ponad 520 jednostek OSP w regionie to ogrom chętnych do otrzymania wsparcia. Jesteście potrzebni w każdej małej miejscowości i w każdej z nich musimy was dostrzec – mówił marszałek, zwracając się do strażaków.

Przypomnijmy – zarząd województwa podzielił w konkursie 200 tysięcy złotych pomiędzy organizacje, działające na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie. Podczas spotkania w Bąkowie czeki trafiły do OSP w Kuniowie, Nasalach, Bąkowie, Lasowicach Wielkich, Laskowicach, Gorzowie Śląskim i Starym Oleśnie.

Przyznane dotacje pozwolą na zakupy, które nie tylko zwiększą możliwości jednostek OSP, ale pozwolą jeszcze lepiej nieść pomoc potrzebującym.  – Sprzęt jest różnorodny. To jest i umundurowanie potrzebne do akcji bojowych, ale i np. butle powietrzne – mówi Artur Nowak ze Stowarzyszenia OSP Powiatu Kluczborskiego. To także – jak dodaje Grzegorz Smolnik z OSP Lasowice Wielkie – agregat prądotwórczy i komplety hełmów, zapewniające bezpieczeństwo, dla strażaków.

Jak zapewniał marszałek, to nie ostatnia pomoc zarządu województwa dla strażaków. Podobny konkurs zarząd planuje na przyszły rok.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy