Niemal 11 milionów złotych dla opolskich szpitali

Zarząd województwa podjął właśnie decyzję o przekazaniu z budżetu województwa prawie 11 milionów złotych ośmiu szpitalom wojewódzkim. To odpowiedź zarządu na ich tegoroczne plany inwestycyjne.

Pieniądze umożliwią szpitalom przeprowadzenie niektórych prac remontowych i inwestycyjnych w całości, będą też stanowiły uzupełnienie wkładów własnych do dotacji zewnętrznych, uzyskanych przez placówki lecznicze. – Nie zwalniamy tempa pracy w inwestycjach na rzecz zdrowia. Wsparcie z budżetu umożliwiają wpływy podatkowe od naszych przedsiębiorców. Na takie drobne, choć ważne inwestycje nie pozyskalibyśmy pieniędzy z UE. Jesteśmy świadomi, że zawsze musimy zarezerwować w budżecie województwa taką pulę – przyznał marszałek Andrzej Buła. Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath – Kasiura dodaje, że mimo, iż przyznane wsparcie dotyczy infrastruktury, najważniejszy jest pacjent i komfort pracowników. – Zmieniamy to, na co mamy wpływ. Mamy świadomość, że nasza pomoc, to dołożenie się to tego, co jest najpotrzebniejsze. Samorząd województwa pomaga, reaguje na potrzeby. Człowiek jest tu w centrum, ten potrzebujący pomocy, często schorowany, zagubiony w świetle przepisów i relacji – wyjaśnia.

Skorzystało 8 szpitali wojewódzkich

Największa dotacja, bo ponad 2,7 mln zł trafiła do Klinicznego  Centrum  Ginekologii,  Położnictwa  i  Neonatologii w Opolu. Umożliwi to wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych, przebudowę układu zasilania elektroenergetycznego w celu zapewnienia możliwości podłączenia nowych urządzeń oraz dofinansowanie projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników KCGPiN w Opolu w obliczu COVID-19” finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach tego projektu szpital kupił już m.in. pasteryzator do Banku Mleka Kobiecego i rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę). Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup ponad 2,6 mln zł przeznaczy na modernizację III piętra budynku głównego, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego, przebudowę systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Kup i w Pokoju oraz dofinansowanie wkładu własnego do projektu złożonego w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi”. Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach otrzymał 1,3 mln zł. Wesprze to wykonanie ogrodzenia placu spacerowego, przebudowę pomieszczeń na parterze jednego z pawilonów, przebudowę ZOL oraz modernizację sieci kanalizacji deszczowej wraz z częściową przebudową dróg i chodników. Ponad 1,5 mln zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu to m.in. rozbudowa budynku zakaźnego w celu wydzielenia poradni chorób zakaźnych i wykonania trzech dodatkowych izolatek ze śluzą dla personelu i komorą dekontaminacyjną oraz zakup gammakamery dla jedynego w województwie Zakładu Medycyny Nuklearnej. W sąsiednim Opolskim Centrum Onkologii prawie milion zł wesprze inwestycję budowy łącznika pomiędzy pawilonem przyjęć pierwszorazowych a budynkiem szpitala wraz z szybem dźwigu szpitalnego. Dzięki ponad 900 tys. zł w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dostosuje zamek do warunków odpowiadających przepisom ppoż., ponadto dofinansowanie będzie wkładem własnym do projektu w ramach RPO WO 2014-2020 „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” – wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, roboty budowlane. W Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ponad 440 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla OLO w Woskowicach Małych i Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, serwerów i  zestawów komputerowych, klimatyzatorów oraz prace remontowe. Gruntowny remont sześciu sanitariatów zaplanowano natomiast w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Na ich wykonanie i projekt przekazano 300 tys. zł.

Z korzyścią dla pacjentów i pracowników

W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii przychodzi na świat ponad 40 procent małych Opolan. Szpital w ostatnich latach przechodzi gruntowne remonty i oferuje wiele form wsparcia dla młodych rodziców i dzieci. – Nasza misja profesjonalnej opieki nad pacjentem zobowiązuje nie tylko do tego, aby świadczyć najlepszą opiekę medyczną, ale również, aby pacjentki przebywały u nas w komfortowych, bezpiecznych warunkach. Ważny jest również komfort pracy personelu. Oferujemy ponadto wiele form wsparcia młodych rodziców, poradnictwo specjalistyczne, opiekę psychologa, bank mleka – mówi Małgorzata Sobel, dyrektor szpitala.

Dwie spore inwestycje przeprowadzane są także w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. – Jedna z nich powiązana jest mocno z aktualną rzeczywistością. Rozbudowaliśmy oddział Chorób Zakaźnych, który okazał się niezwykle potrzebny w dzisiejszych covidowych czasach. Na poziomie 0, czyli przychodni, stworzyliśmy wygodne dla pacjentów warunki – większa przestrzeń, nowe, świetnie wyposażone pomieszczenia. Natomiast na poziomie 1 stworzyliśmy trzy nowe izolatki. Powstał tam ciekawy system audiowizualny umożliwiający bezpieczny kontakt i nadzór nad pacjentem oraz ułatwiający mu kontakt z rodziną. Sprawdziło się to doskonale w czasie pandemii, ale pamiętajmy, ze leczymy pacjentów z wieloma innymi chorobami zakaźnymi – wyjaśnił Julian Pakosz, dyrektor ds. medycznych szpitala.

KK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy