Nagroda „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy – składanie kandydatur w 2021 roku

W imieniu samorządów województw opolskiego i śląskiego, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gminy Bytom – stron, które ustanowiły Nagrodę „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy –   zapraszamy do składania kandydatur osób  i instytucji, zasłużonych w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i podmioty zbiorowe. Mogą ją otrzymać:

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • kościoły i inne związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje do Nagrody mogą nadsyłać:

  • organizacje pozarządowe;
  • organy administracji publicznej;
  • podmioty gospodarcze;
  • kościoły, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
  • grupa osób fizycznych w liczbie co najmniej 5.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać  do dnia 20 czerwca 2021 r. na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu
(przy ul. Parkowej 2 pokój 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pokój 16 – parter), przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu  (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel.: 32 397 65 93, e-mail: zz@um.bytom.pl) z tematem oznaczonym „Nagroda Ostoi Pokoju 2021”.

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia dot. składania kandydatur do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy w 2021 roku

Formularz zgłoszeniowy

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy