Lista stypendystów programu “Wspieramy najlepszych II”

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów w ramach programu “Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 na rok szkolny 2018/2019.

Jednocześnie informujemy, iż 17 października br. o godz. 11 w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych, na które serdecznie zapraszamy!

Lista stypendystów 2018_2019

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy