Ruszyła kolejna edycja Konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytek Zadbany”

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Konkurs nie ma charakteru finansowego, jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami.

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2019 r. (sekretariat konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn – decyduje data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy