Rewitalizacja w województwie opolskim – zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję on-line pn.: Rewitalizacja w województwie opolskim. Doświadczenia, dobre praktyki i perspektywy.

Inicjatywa ta organizowana jest w ramach zadania, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalne. Dotyczy ono wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Konferencja rozpocznie cykl działań edukacyjno-doradczych w regionie, dedykowanych gminom województwa opolskiego. Ich celem będzie m.in. poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania i zarządzania gminnymi programami rewitalizacji czy włączenia społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 10.00 i będzie okazją do zapoznania uczestników z doświadczeniami gmin województwa opolskiego w realizacji programów rewitalizacyjnych od 2014 roku oraz ich przyszłymi potrzebami.

Prelegenci konferencji przybliżą uczestnikom dodatkowo obecne spojrzenie na rewitalizację i programowanie procesów rewitalizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), jak również inicjatywy i rozwiązania godne polecenia w przywracaniu do życia zdegradowanych obszarów i uzupełnienia ich o nowe funkcje, przy wsparciu – i dla – lokalnej społeczności. W ramach spotkania przewidziano ponadto wystąpienia przedstawicieli krajowych i regionalnych instytucji, którzy opowiedzą o możliwościach wdrażania działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Do udziału w konferencji zachęcamy przede wszystkim przedstawicieli opolskich gmin, zaangażowanych lub planujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, osoby zainteresowane problematyką rewitalizacji, a także pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych i zaangażowanych w czynności rewitalizacyjne na swoim obszarze.  Zdobyta wiedza ułatwi zaprogramowanie działań do końca 2023 r., zmierzających do opracowania gminnych programów rewitalizacji, które od 1 stycznia 2024 r. stanowić będą podstawę w aplikowaniu o środki zewnętrzne na projekty rewitalizacyjne w ramach funduszy unijnych, w perspektywie 2021-2027.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się w formule on-line, poprzez udostępniony zgłoszonym osobom link na platformie ZOOM. Będzie także dostępna na oficjalnym profilu facebookowym Województwa Opolskiego https://www.facebook.com/opolskie i na kanale YouTube Województwa Opolskiego.

Szczegółowy program konferencji 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy