Finansowe decyzje zarządu województwa

Pomoc dla organizacji pozarządowych, na ochronę zabytków,  granty dla uczelni  i drogi dojazdowe do pól – to tylko niektóre dzisiejsze decyzje  Zarządu Województwa Opolskiego.

280 tysięcy złotych na rozwój organizacji pozarządowych

Zarząd rozstrzygnął dwa konkursy dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie ich rozwoju infrastrukturalnego. 130 tysięcy złotych dla 20 organizacji  wiejskich i 150 tysięcy złotych dla 22 organizacji działających poza obszarami wiejskimi – to pieniądze, które pomogą w dofinansowaniu prac remontowych w siedzibach organizacji, wprowadzaniu do ich działalności nowych technologii i ucyfrowieniu pracy w trzecim sektorze, a także doposażeniu organizacji  w niezbędny sprzęt. – Przeznaczyliśmy teraz na dwa konkursy 280 tysięcy złotych, ale to jedynie połowa kwoty, jaką mamy na ten rok w budżecie województwa na ten cel. W drugiej połowie roku przeprowadzimy kolejne podobne konkursy – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Konkursy dotyczące wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych po raz pierwszy zarząd województwa ogłosił w ubiegłym roku. Jak mówił wtedy wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, pomysł na to działanie pojawił się w zarządzie województwa już wcześniej, jednak dużego znaczenia nabrał w czasie pandemii. – W zderzeniu się z pandemią ucierpiały także organizacje pozarządowe, poprzez swoje zamknięte biura czy niezorganizowane, a wcześniej zaplanowane imprezy. Dlatego cieszymy się, że możemy im pomóc w tym trudnym czasie  – podkreślał.

Wykaz przyznanych dotacji  – bez obszarów wiejskich

Wykaz przyznanych dotacji – obszary wiejskie

Na ochronę zabytków i granty dla uczelni

900 tysięcy złotych to kwota, jaką zarząd przeznaczył w tym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru. W konkursie wyłoniono 45 projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie – ostateczna decyzja w tej sprawie należy do radnych województwa. Szanse na dofinansowanie mają prace konserwatorskie cennych  zabytków w kościołach, renowacje budynków samorządowych czy zarządzające zabytkowymi kamienicami wspólnoty mieszkaniowe. Otrzymanie dotacji jest możliwe, jeżeli zabytek znajduje się na terenie województwa opolskiego i został wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Jak co roku, 50 tysięcy złotych otrzymają opolskie uczelnie na zadania, jakie złożyły w konkursie grantów. W tym roku dofinansowanie dostanie siedem projektów – trzy z Uniwersytetu Opolskiego, dwa Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Szczegóły – tutaj.

Ponad 24 kilometry nowych dróg dojazdowych do pól

Jak co roku, z budżetu województwa przebudowywane lub budowane od nowa są drogi dojazdowe do pół. W tym roku będzie to 25 odcinków takich dróg, które zostaną dofinansowane łączną kwotą ponad 5,5 miliona złotych. Dzięki temu dofinansowaniu wybudowanych zostanie 24,3 km dróg.

W latach  2013 – 2020 samorządy gminne z  terenu  województwa opolskiego otrzymały   dofinansowanie z budżetu województwa w kwocie ponad 31 milionów złotych do przebudowanych i wybudowanych 173  km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegóły – tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy