We wtorek sesja Sejmiku

XXIX sesja Sejmiku Województwa Opolskiego odbędzie się 27 kwietnia – w trybie zdalnym. 

Na sesji m.in. analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2020 roku, informacja pn. „Stan sanitarno-higieniczny województwa opolskiego za 2020 rok”, informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 2020 rok. Planowane jest także podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; wyrażenia zgody na zawarcie w 2021 roku umowy   pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim o dofinansowanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie; określenia terminów zakończenia okresów zbioru gatunków roślin uprawnych w województwie opolskim; określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad).

Program sesji wraz z projektami uchwał na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2021/04/252937/

Sesja sejmiku odbędzie się na platformie zoom, ale – jak zwykle – transmisja także na stronie  https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy