EUROQUIZZ – zapraszamy uczniów do udziału!

Uczniowie z województwa opolskiego po raz kolejny zostali zaproszeni do udziału  w konkursie wiedzy  o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanym przez Radę Regionalną Burgundii–Franche-Comté, współfinansowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego. Do konkursu włączone zostały również regiony partnerskie: kraj środkowoczeski oraz Nadrenia – Palatynat.

Konkurs, jak co roku,  składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, regionów partnerskich oraz województwa opolskiego. Adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

W konkursie biorą udział grupy złożone maksymalnie z 8 uczniów – liczba grup z danej klasy i szkoły jest nieograniczona. Zastrzeżenie – 1 uczeń może być wskazany tylko w 1 grupie. EUROQUIZZ składa się z 20 pytań zamkniętych, a jego tegoroczny temat przewodni to „Regionalne produkty i żywność”.
Pierwszą nagrodą w konkursie  jest bon o wartości  max 2400 zł (po 300 zł dla każdego członka grupy, jeśli grupa składa się z mniejszej liczby osób – kwota ta jest odpowiednio niższa); drugą  – bon o wartości max 1600 zł  (po 200 zł dla każdego członka grupy, jeśli grupa składa się z mniejszej liczby osób – kwota ta jest odpowiednio niższa); trzecią –  bon o wartości max  800 zł. (po 100 zł dla każdego członka grupy, jeśli grupa składa się z mniejszej liczby osób – kwota ta jest odpowiednio niższa).

Kartę odpowiedzi wraz z kartą zgłoszenia i zgodami na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu należy przesłać w terminie do 5 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Edukacji i Rynku Pracy,

ul.Piastowska 14

45-082 Opole,

z dopiskiem «EUROQUIZZ»

lub na adres e-mail (skany wyżej wymienionych dokumentów): p.rosa@opolskie.pl, z tytułem „EUROQUIZZ”.

Obowiązują następujące zasady wyboru laureatów:

  1. W konkursie przewiduje się przyznanie nagród dla trzech najlepszych grup.
  2. Wygrywa grupa, która uzyska największą liczbę prawidłowych odpowiedzi.
  3. W przypadku większej liczby prac z tą samą, największą liczbą poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce z udziałem rywalizujących drużyn – bez możliwości odwołania się.
  4. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu przez każdego z członków drużyn testu dotyczącego tematyki tegorocznej edycji oraz wiedzy o funkcjonowaniu UE.
  5. Ewentualna dogrywka odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu.
  6. Dopuszcza się inną formę dogrywki, zależną od sytuacji epidemicznej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach przez nich ustalonych, bez prawa odwołania.

1 – EUROQUIZZ 2021 pytania

2 – karta zgłoszenia i zasady uczestnictwa EUROQUIZZ 2021

3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy