We wtorek sesja Sejmiku

30 marca odbędzie się  XXVIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego – sesja rozpocznie się o godzinie 10.00, zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Program sesji wraz z projektami uchwał (jeszcze przed zmianami, planowanymi do wprowadzenia dopiero na początku posiedzenia) na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2021/03/xxviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-30-marca-2021r/.

A na sesji m.in.:

  • przyjęcie dwóch apeli – apelu Sejmiku do Komisji Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Minority Safe Pack oraz apelu Sejmiku w sprawie podziału funduszy w ramach Polityki Spójności 2021-2027 zaproponowanego w projekcie Umowy Partnerskiej.
  • uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego dotacji celowej na dofinansowanie w tym roku kolejnych zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
  • informacja dotycząca wykonania w 2020 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2020 roku i informacja nt. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  • kolejne uchwały dot. m.in.: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2021 roku dla regionu oraz przyjęcia Regulaminu Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów.

Sesja sejmiku odbędzie się on line, na platformie zoom, ale – jak zwykle – transmisja także na stronie  https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy