Samorząd województwa dla opolskiej wsi

Ubiegły rok był wyjątkowy, w każdej dziedzinie życia musieliśmy mierzyć się z pandemią i jej skutkami. Wielu planowanych działań nie udało się zrealizować, w wielu przypadkach zahamowana została aktywność lokalna lub przybierała inne niż do tej pory formy. O tym m.in. mówił podczas konferencji prasowej członek zarządu województwa Antoni Konopka.

– Opolska wieś jest od lat naszą marką i w tym ostatnim czasie także pokazała, jak radzić sobie w trudnej sytuacji – mówił Antoni Konopka, podsumowując działania samorządu województwa opolskiego, kierowane do mieszkańców obszarów wiejskich.  – Musieliśmy zrezygnować z kilku inicjatyw, niektóre przenosiliśmy do sieci, ale wsparliśmy wiele cennych projektów – dodawał.

Wsparcie w czasach pandemii

W 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazał m.in. w otwartych konkursach ofert 650 000 zł dla 58 organizacji wiejskich (fundacji, stowarzyszeń, KGW, OSP). Były to przede wszystkim pieniądze na inicjatywy związane ze wspieraniem i upowszechnianiem rozwoju i odnowy wsi, promocją idei „Opolskie ze smakiem” i regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz wsparcie instytucjonalnym organizacji wiejskich. Już po raz 23. zorganizowany został konkurs „Piękna Wieś Opolska,” w którym tym razem laur najpiękniejszej zdobyła Dąbrowa. – Do sieci przenieśliśmy natomiast konkurs związany z dziedzictwem kulinarnym, z obawami czekając na odzew uczestników. Jednak okazało się, że i ta forma promowania starych, tradycyjnych przepisów kulinarnych spotkała się z dobrym odbiorem wśród mieszkańców regionu – mówił Antoni Konopka.

Miliony na rozwój opolskich wsi

Marszałek Konopka podkreślał, że ogromnym impulsem rozwoju obszarów wiejskich jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.  – Limit funduszy dla naszego regionu na działania PROW w latach 2014-2020 wynosi ponad 272 miliony 209 tysięcy złotych.  Na przestrzeni lat 2015 – 2020 województwo opolskie otrzymało dodatkowo na działania wdrażane przez samorząd województwa  ponad 11 milionów euro – informował.

Do chwili obecnej w ramach PROW zawarto już 792 umowy na kwotę dofinansowania 231,5 miliona złotych. Konkretne efekty  skorzystania z tych pieniędzy to m.in. 55,6 km przebudowanych  dróg lokalnych, 30 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i 177,9 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, powstanie 190 nowych firm, w których utworzono 233 miejsca pracy oraz wsparcie 111 działających firm, w których powstało 207 nowych miejsc pracy. To także  wybudowanie, przebudowanie oraz doposażenie 41 świetlic wiejskich oraz budowa lub przebudowa 205 obiektów wiejskiej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Wsparciem dla obszarów wiejskich jest także Program Operacyjny Rybactwo i Morze, w ramach którego do regionu trafiło 13,5 miliona złotych.  Do tej pory zawarto już 63 umowy o dofinansowanie o wartości 11,5 mln złotych. To m.in.: wybudowanie, rozbudowa lub wyposażenie obiektów gospodarki rybackiej w regionie  obiektów związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką. To także inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek.

Antoni Konopka sygnalizuje jednak, że tak znaczących inwestycji na obszarach wiejskich w kolejnej perspektywie może już nie być.  – Już wiemy, że na realizację wspólnej polityki rolnej w latach 2021-2027 będziemy mieć dużo mniejsze kwoty, a wielu działań inwestycyjnych na obszarach wiejskich, które realizowaliśmy do tej pory, nie będziemy mogli planować – dodaje Antoni Konopka.

VR

Samorząd województwa dla opolskiej wsi

Informacja nt. wdrażania PROW i PO RYBY

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy