Laptopy coraz bliżej nauczycieli szkół podstawowych

Projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”, realizowany przez urząd marszałkowski, nabiera tempa. W ciągu najbliższych trzech tygodni szkoły podstawowe w całym województwie otrzymają laptopy dla nauczycieli. W sumie z regionalnych funduszy unijnych do opolskich pedagogów ze wszystkich typów szkół trafi 9 551 takich komputerów!

Właśnie została podpisana umowa z firmą, która wygrała przetarg na zakup laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych w województwie opolskim. Już za chwilę trafią do pedagogów komputery, przeznaczone m.in. do pomocy w prowadzeniu nauki na odległość.

– Mówimy o projekcie dedykowanym nauczycielom, wynikającym z potrzeb obecnego czasu, obecnych wyzwań, ale i problemów – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Już wiosną, kiedy pojawiły się „wolne” pieniądze unijne, wynikające z wysokiego kursu euro, podjęliśmy decyzję, żeby kupić laptopy nauczycielom liceów i szkół zawodowych.  A w listopadzie pojawiła się szansa, żeby chociaż w części zaspokoić potrzeby nauczycieli szkół podstawowych. To wszystko działo się w ekstra szybkim tempie – dzięki bardzo dobrej drużynie pracowników urzędu marszałkowskiego 26 listopada złożyliśmy projekt, 4 grudnia projekt został wybrany do realizacji, a już 12 stycznia podpisano umowę – informuje marszałek.

Podpisana umowa dotyczy dostawy 4 957 laptopów dla nauczycieli 385 szkół podstawowych w województwie opolskim – zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a także specjalnych. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia laptopów w ciągu 21 dni.  W tym czasie komputery powinny trafić najpierw do organów prowadzących, potem już bezpośrednio do szkół podstawowych w całym regionie.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 468 100 zł, wkład Województwa Opolskiego to 823 405 zł. Kwota 15 644 695 zł to fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Koszt zakupu laptopów wyniósł dokładnie 14 870 851 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostanie także webinarium dla nauczycieli i stworzony e-book, dzięki czemu uzyskają nie tylko narzędzia, ale także wiedzę niezbędną do obsługi oprogramowania i usług wchodzących w otrzymanego pakietu.

Warto przypomnieć, że na początku grudnia Aglomeracja Opolska, przy wsparciu Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu rozdysponowała już 800 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych, w ręce uczących tam nauczycieli.

Jak mówi marszałek Andrzej Buła, w połowie listopada ubiegłego roku w ramach dwóch innych projektów – “Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” oraz “Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” urząd marszałkowski przekazał prawie 4 tysiące komputerów, wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, nauczycielom szkół ponadpodstawowych z całego województwa. Obecnie nauczyciele z 95 szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących uczestniczą w intensywnych szkoleniach, obejmujących zaawansowaną obsługę platformy komunikacyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć na odległość.

Nasze serwisy