Znamy laureatów nagrody im. Karola Miarki

Prof. dr hab. Mirosław Lenart, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu i Jarosław Gałęza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej to tegoroczni opolscy laureaci nagrody im. Karola Miarki przyznawanej ludziom, upowszechniającym naukę i kulturę na Śląsku.

Przypomnijmy – nagroda przyznawana jest od 1983 roku, a docenia  osiągnięcia osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu Laureaci to ludzie związani ze Śląskiem, autorytety w swych środowiskach, którzy zgodnie z zasadami życiowymi Karola Miarki czynią dobro na rzecz drugiego człowieka. Nagrodę otrzymało do tej pory  44 laureatów  z województwa opolskiego.

Jak mówi przewodniczący komisji, przyznającej te wyróżnienia, wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, nagroda docenia wspaniałych ludzi z naszego regionu za ich wkład w upowszechnianie nauki i kultury. – To oni pielęgnują i utrwalają cenne wartości naszej kultury, przywołując postawy świadczące o naszej tożsamości narodowej – podkreśla.

Prof. dr hab. Mirosław Lenart, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu od lat inspiruje i wspiera zespół pracowników tej instytucji we wszelkich działaniach, mających na celu upowszechnianie wiedzy historycznej o Śląsku i promowanie kultury regionalnej. Od początku piastowania swego stanowiska otacza opieką zarówno badania naukowe, poświęcone sprawom naszego regionu, jak i różnorodne akcje o charakterze edukacyjnym i popularyzacyjnym.

Jarosław Gałęza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w trakcie swojej długoletniej pracy dał się poznać jako człowiek bezpośrednio zaangażowany w zagadnienia dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa. Pod jego kierownictwem Muzeum promuje także niematerialne dziedzictwo Śląska Opolskiego. Sam bierze czynny udział w projektach, które przyciągają do muzeum młode pokolenie i uwrażliwia je na ochronę dziedzictwa kulturowego w wymiarze materialnym i niematerialnym.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy