Mosty w Niewodnikach i Kubicach gotowe

W Niewodnikach to całkiem nowy most, jaki powstał po wyburzeniu starej, pochodzącej z lat 60-tych ubiegłego wieku konstrukcji. Właśnie został oddany do użytku. W Kubicach też jest nowa przeprawa, choć starą, zabytkową, zachowano.

Most w ciągu drogi  wojewódzkiej nr 459 w Niewodnikach kosztował około 1,9 miliona złotych. Budowę prowadził Remost z Olesna. – Nowa konstrukcja  spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa i nośności. Odcinki drogi stykające się z mostem zostały zmodernizowane, a przejście dla pieszych zyskało dodatkowe oświetlenie. Koryto rzeki zostało ukierunkowane i umocniono jej dno – mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Horaczuk.

– Budowa tej przeprawy to kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji w Naroku i jest elementem konsekwentnych działań, mających na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej wschodnią część województwa dolnośląskiego z opolskim – dodaje Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

W tych dniach oddany został do użytku także inny most – to inwestycja na drodze wojewódzkiej  nr 407 w Kubicach, również wykonana przez Remost za około 5,9 miliona zł. Do tej pory funkcjonował tam stary, zabytkowy most i właśnie ze względu na ten zabytkowy charakter nie było możliwości dostosowania go do obowiązujących przepisów ani podniesienia jego nośności. Zmieniony został więc przebieg drogi i zbudowano nową przeprawę. Zabytkowy most zaś będzie służyć ruchowi lokalnemu, podnosząc bezpieczeństwo, komfort i estetykę miejscowości.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy