Zarząd województwa pracował on-line

Właśnie w ten sposób  od kilku tygodni obraduje i podejmuje decyzje zarząd województwa opolskiego. Tak było i dziś, a dyskutowano m.in. o kolejnych projektach unijnych, inicjatywach społecznych i sportowych oraz dokumentach, wyznaczających kierunki rozwoju regionu.

Więcej na granty dla przedsiębiorców

Zarząd województwa podjął m.in. decyzję o zwiększeniu puli pieniędzy na bezzwrotne granty dla opolskich przedsiębiorców. Przypomnijmy, że  w dniu 7 października br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło drugi nabór wniosków dot. wsparcia przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa.  W odpowiedzi na ten nabór wpłynęło 1200 wniosków na łączną kwotę około 40 mln zł. Do podziału było 10,3 miliona złotych, co pozwoliło na  rekomendację do oceny tylko 387 wniosków. – Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na dokonanie przesunięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, mogliśmy zwiększyć kwotę do podziału o kolejne 8 milionów 100 tysięcy złotych. To oznacza, że kolejne firmy mogą liczyć na wsparcie w tej trudnej sytuacji – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Rozstrzygnięty został także kolejny – już trzeci – nabór dla firm, dotyczący tzw. efektywności energetycznej. Dzięki decyzji zarządu województwa, zwiększającej kwotę do rozdysponowania, dotacje otrzymają wszystkie pozytywnie ocenione projekty. A firmy w ramach tego naboru chcą realizować inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej swoich siedzib i montować albo przyłączać instalacje służące korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie dostępne w tym naborze można przeznaczyć np. na zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji czy też na zastosowanie technologii dotyczących odzysku energii. W sumie dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 7 milionów złotych otrzyma 17 firm z województwa opolskiego. Szczegóły naboru na stronie https://rpo.opolskie.pl/?p=40047 i w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Z budżetu województwa na działania społeczne

Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło kilka wniosków z organizacji pozarządowych o dofinansowanie zadań w tzw. trybie pozakonkursowym. Członkowie zarządu zapoznali się z nimi i dziś podjęli decyzję o przekazaniu pieniędzy na sześć takich projektów. Dofinansowanie otrzymają:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Opolu na zadanie „Dbajmy o seniorów”, czyli pomoc w postaci paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących – 10 000 zł;

Fundacja Flexi Mind na dwa zadania:  „Mikołaj do nas zawitał” oraz „Mikołaj u olimpijczyków” czyli przygotowanie i rozwiezienie specjalnych sportowych paczek i prezentów świątecznych dla młodych sportowców z niepełnosprawnościami, uczestników Olimpiad Specjalnych – w sumie 19 950 zł;

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym na „Zwiększenie dostępności do nowoczesnych rozwiązań informatycznych na potrzeby organizacji terapii osób niepełnosprawnych w Fundacji Dom”, czyli zakup komputerów na potrzeby fundacji – 10 000 zł;

Fundacja Instytut Komplementarnego Wsparcia Rodziny. Forest na „Sposób na komunikację w rodzinie – terapia wzmacniająca pieczę zastępczą opiekującą się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie epidemii” – 10 000 zł;

Piastun – fundacja na rzecz dzieci i młodzieży na zadanie „Polskie tradycje bożonarodzeniowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym narządem słuchu – warsztaty wykorzystujące elementy arteterapii, aktywności twórczej i działań rozwijających, opartych na kulturze i tradycjach ludowych” – 10 000 zł.

Jak podkreśla wicemarszałek Roman Kolek, w sytuacji trwającej pandemii warto wspierać takie działania, które inicjują organizacje, aby w tym trudnym czasie wspomóc najbardziej potrzebujących.

Poza tym zarząd województwa podjął decyzję o zakupie 10 tysięcy zestawów ochrony osobistej przeciwko COVID-19 za kwotę niemal 139 tysięcy złotych. Będą one przeznaczone dla organizacji sportowych w województwie opolskim. – Warto przypomnieć, że zaplanowane wydarzenia sportowe, choć bez udziału publiczności, nadal się odbywają, a więc ich uczestnicy i organizatorzy także powinni czuć się bezpiecznie. Stąd nasza decyzja – mówi wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.  Dodaje, że jednym z takich wydarzeń będą Mistrzostwa Kobiet i Mężczyzn w Maratonie, które zaplanowano na 6 grudnia w Oleśnie. Mistrzostwa dadzą zawodnikom możliwość ubiegania się o minima olimpijskie do Tokio. Te ważne zawody otrzymają dofinansowanie od zarządu województwa w kwocie 10 000 zł.

Praca nad strategią trwa

Zarząd zajmował się dziś także projektem strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku, powstającym z dużym zaangażowaniem wielu środowisk z całego regionu, których przedstawiciele pracowali w grupach doradczych, dotyczących różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. W trakcie opracowywania jest także regionalna strategia innowacji do 2027 roku. – Jej wstępny projekt przyjęliśmy już w ubiegłym roku, jednak z uwagi na zachodzące zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz aktualizacje dokumentów strategicznych na poziomie województwa i kraju, konieczne stało się uaktualnienie tego dokumentu – mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.  – Teraz ten projekt chcemy skierować do konsultacji społecznych, które wkrótce ogłosimy na naszych stronach internetowych – dodaje.

VR

Nasze serwisy