Dziś podpisano umowę z Polregio

Przez 10 kolejnych lat pasażerów kolei regionalnych będzie w województwie opolski nadal woziła spółka Polregio. To już trzecia długoletnia umowa województwa z tą spółką. Jej wartość to 696 milionów złotych.

Podpisanie umowy poprzedziły kilkumiesięczne negocjacje. W ich trakcie  strony ustaliły, że przez najbliższe 10 lat spółka zagwarantuje mieszkańcom naszego regionu, jak również województw sąsiednich, ciągłość połączeń międzywojewódzkich, bez zbędnych przesiadek. Zapewni również utrzymanie obecnej oferty połączeń kolejowych.

Jak informuje marszałek województwa Andrzej Buła, wartość tego dziesięcioletniego kontraktu wynosi około 696 milionów złotych. – To ogromne wyzwanie finansowe dla samorządu województwa, bo umowa zakłada, że rocznie pociągi regionalne będą obsługiwały połączenia o łącznej długości około 3,25 miliona kilometrów, czyli tak jak w tym roku – mówi marszałek.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza dodaje zaś, że umowa na lata 2020-2030 jest już trzecią wieloletnią umową z Polregio. – Zdecydowaliśmy się na powierzenie spółce Polregio zadania realizacji kolejowych przewozów pasażerskich aż na 10 lat nie tylko ze względu na dotychczasową dobrą współpracę, ale przede wszystkim dlatego, że naszym celem jest zapewnianie mieszkańcom stabilnej oferty przewozowej – podkreśla Szymon Ogłaza.

– Budowanie atrakcyjnej oferty dla pasażerów kolei regionalnej ma swoje podłoże w stabilnej i przewidywalnej współpracy przewoźnika z władzami lokalnymi. Cieszę się, że ma to miejsce także w województwie opolskim, czego efektem jest podpisana dzisiaj 10-letnia umowa na przewozy kolejowe. Wspólnie z samorządem zapewniamy na najbliższe lata bezpieczny, szybki i komfortowy transport dla pasażerów. Równolegle z podpisywaniem kolejnych umów z samorządami przygotowujemy plan inwestycyjny zakładający wymianę lub modernizację znacznej części taboru i inwestycje w zaplecza techniczne – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny POLREGIO.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że dotychczasowe inwestycje samorządu regionu w  kolej, zarówno zakup taboru za ponad 200 mln zł oraz dofinansowanie modernizacji linii kolejowej nr 287 Opole – Nysa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, znacząco poprawiły jakość transportu kolejowego w regionie.

Samorząd województwa opolskiego inwestuje w kolej od wielu lat, co pozwoliło m.in. na przywrócenie połączeń na liniach spalinowych pomiędzy Kluczborkiem a Opolem, Nysą a Brzegiem czy Nysą i Kłodzkiem.

– Oczywiście w dalszym ciągu czynimy starania o kolejne pieniądze na zakupy nowoczesnego taboru do obsługi naszych mieszkańców. Będziemy także zabiegać w nowej perspektywie o środki na poprawę stanu linii kolejowych, co w połączeniu z nowym taborem zapewni odpowiedni poziom usług, jak też przekona większą liczbę osób do rezygnacji z własnego środka transportu na rzecz transportu zbiorowego – dodaje marszałek Andrzej Buła. Dostosowanie taboru i infrastruktury dworcowej poprawi również dostępność dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową korzystających z kolejowego transportu zbiorowego.

– To w transporcie zbiorowym upatrujemy możliwości rozwoju województwa oraz chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z pociągów jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu – mówi Szymon Ogłaza.

Nasze serwisy