To już ostatnie nabory dla firm w tej perspektywie

Ogłoszony właśnie nabór na technologie teleinformatyczne to przedostatni, zaplanowany w obecnej unijnej perspektywie, nabór dla firm z Opolskiego. Przedsiębiorcy mogą w nim dostać dotację na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Np. takie, które będą przydatne w czasie pandemii.

W ramach naboru pt. „Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach” unijne dofinansowanie można dostać na informatyczne systemy obsługi klientów, systemy informatyczne i komunikacyjne usprawniające działalność przedsiębiorstw czy ich relacjach z partnerami biznesowymi.

– To idealny nabór na obecny czas, zdominowany przez pandemię, która już w dużym stopniu wymusiła przeniesienie kontaktów, także biznesowych, do wirtualnej przestrzeni – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego. – Mamy nadzieję, że choć dla części przedsiębiorców z naszego regionu będzie on szansą, aby wdrożyć rozwiązania informatyczne, które pozwolą wyjść naprzeciw tym wyzwaniom.

 

Na co można dostać dotację?

Wprowadzane w firmie rozwiązania, zgodnie z regulaminem naboru, mogą dotyczyć rozwoju współpracy między firmami (B2B); służyć wsparciu procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E) oraz wykorzystaniu najnowszych osiągnięć dla prowadzenia procesów modernizacyjnych w firmach, czy wykorzystaniu takich nowinek w relacjach między przedsiębiorcą a klientem (B2C).

 

– O pieniądze mogą się starać mikro, małe i średnie firmy z naszego regionu. W puli są 2 miliony złotych. Minimalna kwota, o jaką mogą starać się przedsiębiorcy, to 50 tysięcy złotych, maksymalna to 300 tysięcy złotych – informuje Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, które nabór przeprowadza. – Wnioski można składać od 23 do 30 listopada 2020. Nabór zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do maja przyszłego roku.

To czwarty w kończącej się unijnej perspektywie finansowej nabór na nowinki teleinformatyczne. W pierwszym z 2016 r. do dofinansowania wybrano 47 wniosków, które wsparto kwotą 15,3 mln zł. W drugim z roku 2018 kwotą 13,5 mln zł dofinansowano 45 wniosków. W trzecim, z 2019 r., do dofinansowania wybrano 62 wnioski, a wsparcie unijne wyniosło 12,8 mln zł.

Obecna unijna perspektywa finansowa to lata 2014-2020. Do chwili obecnej OCRG ogłosiło 27 naborów konkursowych dla firm. Rozstrzygnięto 25 z nich. Ostatnim rozstrzygniętym jest nabór na nowe usługi i produkty dla firm z obszarów przygranicznych. Zarząd województwa w ostatni poniedziałek, czyli 19 października 2020 r., przyjął do dofinansowania 18 wniosków w ramach tego naboru. Przyznane dofinansowanie wyniosło ponad 7,2 mln zł, a ogólna wartość wniosków, które będą z tym dofinansowaniem realizowane, to ponad 13,6 mln zł.

– Łącznie, w ramach wszystkich przeprowadzonych do tej pory od 2014 roku naborów dla firm, a także w ramach unijnych pożyczek dla firm, wypłaconych zostało ponad 450 milionów złotych wsparcia z unijnego budżetu województwa opolskiego na lata 2014-2020 – informuje Szymon Ogłaza.

Obecnie w trakcie oceny są 24 wnioski złożone w czerwcu w ramach naboru na efektywność energetyczną. Prócz ogłoszonego właśnie naboru na nowinki teleinformatyczne trwa także nabór na infrastrukturę usług społecznych. W puli tego naboru jest 8 mln zł. Wnioski w jego ramach mogą składać mikro, małe i średnie firmy z powiatu brzeskiego, które chciałyby wybudować, rozbudować, przebudować czy wyposażyć domy seniora.

 

O co jeszcze można będzie się starać?

Ostatnim, zaplanowanym na lata 2014-2020 naborem, będzie nabór na inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej. W puli tego naboru będzie 2,4 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2020 r. Skierowany jest do spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń czy fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Mogą one dostać dotacje na nowoczesne maszyny i sprzęt do produkcji, służące wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Można je też przeznaczyć na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych oraz na inwestycje w rozwój, zwiększające skalę działalności i zasięg oferty.

– W sumie w ocenianych, ogłoszony i zaplanowanych do końca obecnej unijnej perspektywy naborach mamy jeszcze pulę 17,9 miliona złotych dla firm – podsumowuje dyrektor OCRG.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na wsparcie firm i lokalnego biznesu w województwie opolskim zarezerwowano 160 mln euro.

KK-OCRG

Nasze serwisy