Nowy PSZOK w Łowkowicach

Gmina Strzeleczki ma nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łowkowicach. Jego budowa współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

1 185 505 złotych kosztowała budowa PSZOK w Łowkowicach. 80% tej kwoty, czyli 999 tysięcy złotych, to unijna dotacja przekazana przez marszałka województwa opolskiego. To jeden z 36 takich punktów w województwie opolskim. Dodajmy, że w tej perspektywie finansowej na zagospodarowanie odpadów zagospodarowano 49 milionów złotych. Na same PSZOK-i przeznaczono 29 milionów złotych. – Ci, którzy chcieli zorganizować taki punkt, otrzymali pieniądze – podkreśla marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

PSZOK znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 409, która jest obecnie remontowana również z  pieniędzy urzędu marszałkowskiego.

– W ramach projektu wykonano kontener administracyjno-socjalny, budynek magazynowy, wagę najazdową, plac manewrowo-składowy, plac składowy, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, oświetlenie. Nieruchomość została wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ekoskład, kontenery i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Teren PSZOK jest monitorowany – mówi Marek Pietruszka, wójt gminy Strzeleczki.  Na terenie PSZOK-u zostało również wyznaczone miejsce na rzeczy używane, które nadają się do ponownego wykorzystania. Został przygotowany regulamin. Każda nieruchomość ma specjalną kartę, po to aby uszczelnić system odbioru odpadów.

– Mieszkańcy mają obecnie warunki do ekologicznego pozbywania się odpadów. Teraz będzie im łatwiej podjąć decyzję o ich zagospodarowaniu. Codziennie generujemy śmieci, a teraz ktoś je rozsądnie zagospodaruje, to będzie z korzyścią dla naszego środowiska. To również realna walka z smogiem. Śmieci nie będą trafiały do pieca, tylko tutaj na to składowisko. Połowa gmin województwa opolskiego skorzystała z tego projektu, część zrealizowała takie punkty już wcześniej. Biorąc pod uwagę nową perspektywą finansową, już za kilka lat wszystkie gminy będą miały swój PSZOK – mówi Andrzej Buła.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020. Celem projektu było zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie oraz udoskonalenie i uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Strzeleczki. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów, w tym niebezpiecznych, zwiększenie odzysku odpadów dzięki ich dokładniejszej selekcji, wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów.

PW

Nasze serwisy