Ratunek dla brzeskiego kościoła św. Mikołaja

Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego remont przejdzie północna nawa boczna XIV-wiecznego brzeskiego kościoła p.w. św. Mikołaja, która wymaga już pilnych prac naprawczych.

Marszałkowie Andrzej Buła i Antoni Konopka podpisali z proboszczem parafii ks. Zdzisławem Pyszką umowę na realizację tego  projektu. Jego wartość to ponad 421,5 tysiąca złotych, zaś dofinansowanie unijne wyniesie 300 tysięcy złotych.

– Przekazaliśmy umowę na remont kolejnej części elewacji kościoła – mówi marszałek Andrzej Buła. – Cieszę się, że w ostatnim rozdaniu pieniędzy z RPO na dziedzictwo kulturowe mogliśmy 4 miliony złotych podzielić na 11 projektów. To rozpoczęcie lub – tak jak w Brzegu – kontynuacja remontów zabytków czy placówek kulturalnych w regionie.

Proboszcz brzeskiej świątyni przypomina, że remont kościoła rozpoczął się pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku, bo po II wojnie światowej kościół był całkowicie zniszczony i ograbiony. – Od tego czasu ten remont krok po kroku kontynuujemy. A w tym  roku zaplanowaliśmy 50-lecie parafii, które załamała nam epidemia, jednak pamiętamy o tym jubileuszu – mówi ksiądz Pyszka.

Dzięki pieniądzom unijnym zostaną wyczyszczone i odgrzybione mury świątyni, będą uzupełnione i naprawione filary i pilastry w murach z gotyckiej cegły.

Przypomnijmy, że gotycki kościół Świętego Mikołaja w Brzegu, pochodzący z XIV wieku to bazylika, zaliczana do największych tego typu budowli gotyckich na Śląsku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy