Opolskie przeciw COVID-19 – zakupy i instruktaż

W regionie nadal walczymy  z epidemią COVID-19. Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu zarząd województwa przeznaczył do tej pory ponad 315 mln zł z funduszy unijnych.

Liczba potrzeb i problemów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID–19 w województwie opolskim jest nadal ogromna. Odpowiedzią zarządu województwa na wyzwania tego trudnego okresu jest m.in. projekt „Opolskie przeciw COVID-19”. Pomoc otrzymują instytucje i organizacje stojące na pierwszej linii walki z epidemią, czyli m.in. szpitale, ratownicy medyczni, strażacy ochotniczych straży pożarnych, stacje krwiodawstwa i służby sanitarno-epidemiologiczne.

Opolskie przeciw COVID-19 – zakupy i instruktaż

Budżet przeznaczony na realizację projektu to 33,5 miliona złotych. Za te pieniądze systematycznie kupowane są środki ochrony osobistej (m.in. ponad 2 mln rękawiczek ochronnych, ok. 520 tys. masek ochronnych, ok. 216 tys. kombinezonów ochronnych) oraz środki do dezynfekcji i sprzęt wraz z wyposażeniem medycznym.

Kupiono już m.in. dwie w pełni wyposażone karetki, 27 respiratorów, 21 defibrylatorów, 4 kardiomonitory i 78 pomp infuzyjnych.

Opolskie przeciw COVID-19 – zakupy i instruktaż

Zakończyła się także praca nad realizacją  filmów instruktażowych dla strażaków, realizowanych w ramach tego projektu. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie już otrzymują zestawy ochrony osobistej, które mają dodatkowo zabezpieczyć strażaków przez zakażeniem wirusem SARSCoV2 .

Filmy instruktażowe dotyczą zaś przede wszystkim dodatkowych zasad, których należy przestrzegać w warunkach zagrożenia epidemicznego. Będą dołączane do pakietów ze środkami ochrony osobistej dla strażaków.

Nasze serwisy