Kolejna sesja za nami

XXII sesja sejmiku województwa opolskiego, skupiła się na podjęciu uchwał związanych ze zmianami w budżecie województwa oraz udzieleniem pomocy gminom województwa opolskiego. Nie zabrakło prezentacji związanej z działalnością Muzeum Wsi Opolskiej, przedstawiono też raport o bezrobociu o sytuacji sanitarno-higienicznej województwa opolskiego.

Na życzenie radych województwa opolskiego w trakcie posiedzeń prezentowane są jednostki kultury, które działają na terenie regionu. Pierwsza prezentacja została przedstawiona przez dyrektora Muzeum Wsi Opolskiego Jarosława Gałęzy.

O muzeum, bezrobociu i sytuacji w dobie COVID-19

Rafał Bartek przewodniczący sejmiku województwa opolskiego podkreślił: – Chcemy zapoznać się ze wszystkimi jednostkami kultury. Jest to interesujące w związku z radzeniem sobie instytucji w dobie pandami – mówił Rafał Bartek. W swojej prezentacji Jarosław Gałęza zaznaczył, że w dobie COVID-19 spadła o ponad połowę liczba odwiedzających muzeum w Opolu Bierkowicach. Dyrektor jednostki przedstawił historię powstania muzeum, zakres działalności, statystyki i charakter organizowanych wystaw i wydarzeń oraz mówił o przyszłości edukacyjnej i ekspozycyjnej. – Obchodzimy 50-lecie otwarcia muzeum dla zwiedzających. Dziś ekspozycja Dział Architektury Ludowej liczy 50 obiektów ekspozycyjnych na terenie muzeum. Na odbudowę czekają kolejne 4 obiekty, jeden przeznaczony jest do rekonstrukcji i jeden do przeniesienia – mówił Jarosław Gałęza. Dyrektor odebrał też gratulacje związane z jubileuszem swojej pracy.

Anna Matejuk z Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego przedstawiła raport z występowania chorób zakaźnych w regionie. – W ubiegłym roku mieliśmy spadek zachorowań na grypę – mówiła w trakcie swojego wystąpienia. Dodała ona, że w województwie opolskim obecnie jest małe zainteresowanie szczepionką przeciwko grypie. Zaznaczyła, że lawinowo wzrasta liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. – Od początku epidemii zarejestrowaliśmy 2289 zakażeń. Obecnie mamy 550 osób aktywnie chorych na COVID-19, 79 zmarło – zaznaczyła. Obecnie w województwie działają cztery karetki tzw. wymazowe. Laboratorium wykonało do tej pory 20 tysięcy testów. – W 13 szkołach i 2 przedszkolach mamy zakażone dzieci.

Dyrektor WUP Maciej Kalski przedstawił sprawozdanie dotyczące bezrobocia w województwie. Przedstawił również szczegóły związane z udzieleniem pomocy przedsiębiorcom w ostatnim półroczu. – Odnotowaliśmy wzrost bezrobocia – ale jak podkreśla – nie takie jakiego się spodziewaliśmy wiosną – mówił Maciej Kalski. Według niego wynika to z powrotów mieszkańców województwa z zagranicy i głównie osób, które miały umowy na czas nieokreślony i utraciły pracę w wyniku epidemii. – Nie przedłużono im umów o pracę – wyjaśniał Maciej Kalski. Jak chodzi o pracowników z Ukrainy, po czasie wzmożonych obostrzeń powracają oni do opolskich firm.

Budżet województwa ma się dobrze

Skarbnik województwa Stanisław Mazur przedstawił szczegóły związane z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2020 r. Podkreślił, że obecnie nie ma problemów z wydatkami w regionie. – Największy wpływ na to miały pieniądze z Unii Europejskiej. Jest to największy udział w dochodach i wynosi ponad 120 milionów złotych. Bardzo dobrze wykorzystaliśmy subwencje oraz zrealizowaliśmy wzorowo dochody własne – zaznaczał w trakcie sesji. W zakresie wpływu pandemii na budżet samorząd województwa m.in. przygotował szeroki program pomocowy Opolskie Przeciw Covid-19. – Sytuacja związana z pandemią odbiła się na funkcjonowaniu sześciu naszych instytucji kultury. Mają one zapewnione finansowanie. Nieco inna sytuacja jest w przypadku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który odnotował straty. Sytuacja jednak jest stabilna. Instytucja skorzystała z oszczędności wypracowanych w ostatnich latach – mówił Stanisław Mazur. – Województwo może pochwalić się stabilną sytuacją finansową – zaznaczał skarbnik województwa.

Radni interpelują

Na początek sesji Martyna Nakonieczny wyraziła oświadczenie związane z rozpatrzeniem wniosku, w trakcie ostatniej sesji, o odwołanie marszałka województwa opolskiego. Radna Zuzanna Donath-Kasiura złożyła interpelację związaną z przygotowaniem mapy dostępności internetu w województwie opolskim i transportu publicznego. Radny Piotr Wach zwrócił się za pośrednictwem przewodniczącego sejmiku do zadania pytania premierowi Mateuszowi  Morawieckiemu na temat zaopatrzenia Polski w szczepionkę przeciwko grypie. Radny Dariusz Byczkowski zwrócił uwagę na drogę w Nowych Kolniach i przedstawił interpelację dotyczącą poprawy pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 457. Zwrócił on również uwagę na potrzebę budowy kładki pieszo-rowerowej na terenie brzeskiej mariny. Radny Bogdan Tomaszek złożył interpelacje dotyczące zbiorników wodnych.

Sprawne głosowanie uchwał

Radni zdecydowali, że nie będzie odrębnej komisji rolnictwa, pojawi się nowa związana z wielokulturowością i dialogiem obywatelskim. – Komisja rolnictwa zostanie rozwiązana, a tematy dotyczące rolnictwa i ochrony środowiska przejdą w kompetencje innych komisji. Związane jest to z ograniczaniem kompetencji samorządu województwa jak chodzi o rolnictwo. Przykładem jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, który stał się agencją rządową – mówił w trakcie konferencji prasowej poprzedzającej sesję sejmiku Rafał Bartek. Po zmianach radni będą mogli pracować w trzech, a nie dwóch komisjach. Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali: Bogdan Tomaszek  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Zbigniew Ziółko – Komisji Finansów i Mienia Województwa; Piotr Wach – Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki Innowacji i Rozwoju Wsi; Norbert Krajczy – Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych; Janusz Trzepizur  – Komisji Kultury i Sportu; Hubert Kołodziej – Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu; Zuzanna Donath-Kasiura – Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości; Brygida Kolenda-Łabuś – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni województwa opolskiego pozytywnie zagłosowali w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom: Reńska Wieś, Głuchołazy oraz Nysa.

– Pomoc finansowa dla Nysy, Głuchołaz  w wysokości 100 000 złotych związana jest z usuwaniem skutków ulewnych opadów deszczu. Gmina Reńska Wieś otrzyma pomoc w związku z przebudową ulicy Pawłowickiej i Kozielskiej w Reńskiej Wsi – mówił marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Radni zgodzili się również na ustalenie stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest województwo opolskie. W trakcie sesji podjęto również decyzje związane z Domem Pomocy Społecznej w Prudniku w związku z trwającym tam remontem oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

P.W.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy