Więcej pieniędzy na termomodernizację

Zarząd Województwa Opolskiego na swoim ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o zwiększeniu o 800 000 zł dofinansowania projektu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego”, którego beneficjentem jest Kędzierzyn-Koźle.

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki otrzymał pieniądze, dzięki którym prowadzone są prace termomodernizacyjne w budynkach  użyteczności publicznej. To projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a jego całkowita wartość przekracza 30 mln zł.

W projekcie, oprócz Kędzierzyna-Koźla, bierze udział 11 partnerów, z których większość zakończyła już realizację swoich zadań. W ramach projektu docelowo planowana jest termomodernizacja 15 budynków użyteczności publicznej.

Partnerami Kędzierzyna-Koźla w projekcie są gminy: Cisek, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki i Bierawa oraz powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki.  A działania w ramach projektu to m.in. termomodernizacja szkół w Kędzierzynie-Koźlu, trzech przedszkoli w Strzelcach Opolskich i przedszkola w Raszowej, zespołu szkolno-przedszkolnego w Reńskiej Wsi, szkoły w Sieroniowicach w gminie Ujazd, zespołu szkół w Solarni w gminie Bierawa, budynku poczty i policji w Cisku, hali sportowej w Zawadzkiem, świetlicy wiejskiej w Piotrówce w gminie Jemielnica, domu kultury w Trawnikach w gminie Pawłowiczki oraz filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie.

Dodatkowe 800 000 złotych zostanie przekazane trzem partnerom projektu – gmina Reńska Wieś  otrzyma 36 080 zł, Zawadzkie – 331 440 zł,  a Powiat Strzelecki – 432 480  zł.

– Inwestycje realizowane w ramach tego projektu to inwestycje przemyślane. W kilkunastu obiektach są instalowane odnawialne źródła energii, wpływamy w ten sposób na zmniejszenie smogu. Jako samorządowcy dajemy dobry przykład mieszkańcom. Na przykładzie tych inwestycji mogą się uczyć, w jakim kierunku iść, jak remontować, dbając jednocześnie o jakość powietrza – mówi marszałek Andrzej Buła.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy