Pierwsze umowy  na renowację zabytków

Na czerwcowej sesji sejmiku rozstrzygnięty został nabór wniosków na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich dotyczących zabytków, wpisanych do rejestru. Właśnie podpisywane są umowy z pierwszymi beneficjentami.

Do podziału na 23 zadania jest 400 tysięcy złotych, dlatego po ocenie do realizacji wybrano 23 najwyżej ocenione wnioski. – Te pieniądze pomagają w systematycznej poprawie stanu technicznego obiektów zabytkowych w całym regionie. Efektem tych prac jest zawsze podnoszenie walorów kulturowych i turystycznych Opolszczyzny – mówił podczas sesji wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. W tym konkursie pieniądze otrzymują m.in. parafie i samorządy lokalne, a dzięki nim nowy blask odzyskują często drobne, ale niezwykle cenne sakralne lub pałacowe obiekty zabytkowe.

– Od 2016 przeznaczyliśmy z budżetu województwa (czyli poza funduszami unijnymi)  w sumie 1 835 000 zł na renowację zabytków – to wsparcie finansowe 112 zadań  w całym regionie – przypomina marszałek województwa Andrzej Buła.

W ramach tych dotacji przeprowadzone zostaną m.in. prace przy kolejnym etapie konserwacji mauzoleum rodziny von Schaffgotsch w Kopicach, będzie wymiana stolarki okiennej w pałacu w Żyrowej, kolejny etap remontu dawnego klasztoru Norbertanek w Czarnowąsach, prace prowadzone będą też w kościołach – m.in. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach, kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej, kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu,  kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie czy kościele pw. św. Urbana w Głębinowie.

Pierwsze umowy na przekazanie z budżetu województwa pieniędzy na renowację zabytków są już podpisywane. M.in. podpisali je proboszczowie kilku kościołów – pieniądze z urzędu marszałkowskiego pomogą m.in. w pracach konserwatorskich przy ambonie kościoła cmentarnego pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy, polichromii drewnianej balustrady chóru w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie, ołtarza bocznego z obrazem „Zdjęcie z krzyża” kościoła pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu czy renowacji zabytkowych organów Schlag&Sohne kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku. Wicemarszałek Roman Kolek, wręczając proboszczom umowy, cieszył się, że samorząd województwa ma możliwość udzielania takiego wsparcia, dzięki któremu można przywracać blask zabytkowym perełkom w regionie. Kolejną umowę, tym razem  na renowację elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku przy ulicy Mickiewicza podpisali z marszałkiem Andrzejem Bułą dyrektor szkoły Krystyna Błażewska i starosta kluczborski Mirosław Birecki. – My także dokładamy się do odrestaurowania elewacji tego budynku i cieszę się, że dzięki takiemu wspólnemu wysiłkowi możemy te prace wykonać – mówił starosta.

VR

Nasze serwisy