Wspieramy najlepszych III – jest już lista stypendystów!

240 nazwisk znalazło się na liście stypendystów programu „Wspieramy najlepszych III”, realizowanego przez urząd marszałkowski z funduszy unijnych.

Kwota stypendium wynosi 300 zł miesięcznie, a  przyznane ono zostało na 10 miesięcy. O stypendium mogli się ubiegać uczniowie klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły zawodowej. Warunkiem była uzyskana  w roku szkolnym 2019/2020 średnia ze wszystkich ocen nie niższa niż 4,9  oraz średnia z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych nie niższa niż 4,7.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, pochodzących  z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekroczył 1 685zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne   1 910 zł netto).

Lista stypendystów na rok szkolny 2020/2021

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy